Regional omfördelning mellan länsstyrelserna föreslås

LÄNSSTYRELSERNA2023-09-18

Statskontoret föreslår att den regionala ansvarsfördelningen mellan landets länsstyrelser ska förändras. Länsstyrelserna i Västernorrlands och Dalarnas län blir enligt förslaget av med verksamheter.

Några av länsstyrelsernas verksamheter är i dag koncentrerade till sju länsstyrelser. Detta innebär att dessa länsstyrelser ansvarar för verksamheter i flera län.

Statskontoret har nu på regeringens uppdrag tagit fram ett förslag till en ny regional uppdelning mellan länsstyrelserna. Enligt förslaget ska befintlig koncentrerad verksamhet omfördelas till de sex länsstyrelserna i Norrbottens, Skåne, Stockholms, Västra Götalands, Örebro och Östergötlands län.

De koncentrerade verksamheter som berörs av förslaget är medborgarskapsärenden, överförmyndare, begravningsfrågor, pantlåneverksamhet, bilskrotningsfonden, sjunket gods, deponerade medel, allmänna arvsfonden, häradsallmänningar, bevakningsföretag, bitillsyn och stiftelser.

Statskontoret föreslår att regeringen omfördelar 8,15 miljoner kronor inom länsstyrelsernas befintliga anslag från länsstyrelserna i Västernorrlands, Dalarnas och Stockholms län till länsstyrelserna i Norrbottens och Örebro län för att finansiera anpassningen av deras koncentrationsansvar till strukturen för regional indelning.

Dagens koncentrationsansvar hos länsstyrelserna i Västernorrlands och Dalarnas län ska enligt förslaget upphöra helt.

Statskontoret föreslår också att även godkännande av skyddsvakter, deponering av hyra och arrende enligt jordabalken, auktorisering av skrotare, avveckling av stadgad åborätt och landgille samt individärenden koncentreras till de sex länsstyrelserna. Myndigheten föreslår att regeringen omfördelar 1,64 miljoner kronor för att finansiera ytterligare koncentration.

Enligt Statskontoret kan en ändrad uppdelning till viss del öka tydligheten i statens regionala indelning. Det kan också ge något bättre förutsättningar för länsstyrelserna att upprätthålla kompetensen i de berörda frågorna och i viss mån förbättra kvalitet och likformighet.

Men det leder enligt Statskontoret inte till några besparingar att koncentrera ytterligare verksamheter till sex länsstyrelser, bland annat därför att koncentrationen i huvudsak sker från mindre till större länsstyrelser, där lönenivåer och hyror är högre.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA