Länsstyrelsernas verksamhet ska utredas

LÄNSSTYRELSERNA2023-03-20

Statskontoret får regeringens uppdrag att utreda ansvarsfördelningen för viss verksamhet vid länsstyrelserna. Målet är att statsförvaltningen ska bli mer överskådlig.

Regeringen har enligt ett pressmeddelande beslutat om ett uppdrag till Statskontoret att utreda ändrad ansvarsfördelning för viss länsstyrelseverksamhet. Syftet är enligt regeringen att bidra till att göra statsförvaltningen mer överskådlig för både medborgare och företag.

Utredningen ska fokusera på vissa koncentrerade verksamheter som ska följa de sex områden som regleras i förordningen om vissa förvaltningsmyndigheters regionala indelning. Hittills är det Arbetsförmedlingen och Statens servicecenter som följer förordningens indelning. Trafikverket har aviserat att myndigheten kommer att anpassa sin regionala indelning 1 januari 2024.

I Statskontorets uppdrag ingår också att identifiera ytterligare verksamheter som kan koncentreras till vissa länsstyrelser enligt samma geografiska indelning.

”Med detta uppdrag tar regeringen ytterligare ett steg mot att samla ihop staten på regional nivå. En gemensam regional indelning för statliga myndigheter förväntas underlätta samordningen inom staten och samverkan mellan stat, region och kommun. Sådan samordning kan även bidra till att statsförvaltningen blir mer effektiv och enklare att förstå för medborgare och företag”, kommenterar civilminister Erik Slottner, KD, regeringens beslut i pressmeddelandet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA