Bild: Frida Ström

Arbetet mot penningtvätt har brister

TILLSYN2024-05-21

Statens förebyggande arbete mot penningtvätt är ineffektivt, anser Riksrevisionen efter en granskning. ”Det är viktigt att systemet för penningtvättstillsyn samordnas och utvecklas”, understryker riksrevisionsdirektör Claudia Gardberg Morner i ett pressmeddelande.

Enligt Riksrevisionen är penningtvätt ett hot mot det finansiella systemet och samhället i stort. Många enskilda verksamheter är skyldiga att vidta åtgärder för att motverka penningtvätt, och flera statliga myndigheter ska utöva tillsyn för att säkerställa det.

Regeringens styrning av statens arbete mot penningtvätt är för svag, samtidigt som länsstyrelsernas och Finansinspektionens tillsyn inte är tillräckligt effektiv, konstaterar Riksrevisionen efter granskningen.

”Penningtvätt är systemhotande. Det är viktigt att systemet för penningtvättstillsyn samordnas och utvecklas så att det blir mer effektivt”, betonar Claudia Gardberg Morner i pressmeddelandet.

Bristerna beror enligt rapporten delvis på regeringens svaga styrning av penningtvättstillsynen. Det finns ingen samlad strategi för tillsynen och det saknas mål för vad tillsynsmyndigheterna bör prestera, skriver Riksrevisionen. Regeringen kräver inte heller någon regelbunden och detaljerad uppföljning av arbetet.

”Den svaga styrningen innebär att ansvaret i praktiken hamnar hos respektive myndighet. Men de har endast begränsade möjligheter till samordning och utveckling av systemet för penningtvättstillsyn som helhet. Här behöver regeringen vara tydligare”, framhåller granskningens projektledare Henrik Allansson.

Enligt rapporten är länsstyrelsernas styrning och uppföljning av penningtvättstillsynen för svag, och Finansinspektionen saknar systematik i arbetet för att identifiera företag som bedriver verksamhet utan tillstånd eller registrering. Dessutom saknar Bolagsverket enligt Riksrevisionen tillräckliga befogenheter och verktyg för att upprätthålla kvaliteten i registret över verkliga huvudmän. Registret är ett viktigt verktyg i arbetet mot penningtvätt, särskilt i fall när huvudmännen befinner sig i utlandet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA