Ytterligare en anställning bröt mot rutinerna

LÄNSSTYRELSERNA2024-04-16

Stockholms läns landshövding Anna Kinberg Batra har gjort ytterligare en anställning vid sidan av ordinarie rutiner, avslöjar TV4. Länsstyrelsens nytillsatte beredskapschef fick jobbet av landshövdingen trots att han enligt HR-avdelningen inte uppfyllde kraven för tjänsten.

Den nu uppmärksammade anställningen är den tredje där Anna Kinberg Batra ska ha rundat ordinarie rutiner i samband med nyanställningar. Enligt uppgifter till TV4 skedde detta även när myndighetens nye beredskapschef Mikael Jeppson rekryterades.

Tjänsten utannonserades i vanlig ordning och länsstyrelsen fick in 70 ansökningar. När HR-avdelningen och länsöverdirektören gick igenom ansökningarna ansågs inte Mikael Jeppson uppfylla de grundläggande kraven för tjänsten, uppger TV4. Därför blev han inte ens kallad till den första omgången av anställningsintervjuer och blev inte heller föremål för några tester.

Men när det var dags för slutintervju var Mikael Jeppson en av få som kallades. Han intervjuades då av landshövding Anna Kinberg Batra, som sedan beslutade att han skulle få jobbet.

”Det är svårt för oss att veta på vilka bedömningsgrunder som arbetsgivaren har bestämt sig för slutkandidaten och vi har då också svårt att själva kunna ge input i de rekryteringarna”, säger ST-sektionens ordförande Lisa Palmér till TV4.

Anna Kinberg Batra försvarar sitt anställningsbeslut i ett skriftligt uttalande till TV4:

”Mikael Jeppson anställdes som chef för beredskapsavdelningen i konkurrens med flera andra goda kandidater. Efter intervjuer bedömdes hans erfarenheter från liknande arbete både på operativ och strategisk nivå samt hans goda ledaregenskaper, göra honom bäst lämpad för att leda arbetet med att stärka Stockholms läns beredskap i denna oroliga tid.”

Den första medialt uppmärksammade rekryteringen har anmälts till åklagare, men statsåklagare Thomas Forsberg har i ett pressmeddelande meddelat att han inte inleder någon utredning om tjänstefel, eftersom länsstyrelsens sätt att utlysa tjänsten ”inte på ett uppenbart sätt kan anses strida mot anställningsförordningens knapphändiga krav”.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA