Bild: Magnus Bergström/Länsstyrelsen Stockholm, Hubert Elming/Mostphotos

Landshövdingen anställde vän – facket var inte informerat

LÄNSSTYRELSERNA2024-04-03

Landshövdingen Anna Kinberg Batras rekrytering av en nära vän som ny toppchef på Länsstyrelsen i Stockholms län väcker kritik. Enligt ST-sektionen informerades aldrig facket om anställningen. ”Jag fick kännedom om tjänsten när den redan var tillsatt”, säger STs sektionsordförande Lisa Palmér.

I förra veckan rapporterade Aftonbladet om hur Länsstyrelsen i Stockholms län våren 2023 beslutade att instifta en ny tjänst: en planeringschef. Utlysningen av det lediga jobbet gjordes ett par månader efter det att Anna Kinberg Batra tillträtt som ny landshövding och kommunicerades endast via en annons på anslagstavlan i myndighetens reception.

En enda person sökte jobbet – Anna Kinberg Batras nära vän Anna Borgs. Anna Borgs fick också tjänsten, med en lön på 88 000 kronor i månaden, skriver Aftonbladet.

Enligt anställningsbeslutet, som Publikt tagit del av, var det Anna Kinberg Batra som fattade beslutet att anställa Anna Borgs.

Sedan fallet blev känt har rekryteringen kritiserats. Till kritikerna hör också STs sektionsstyrelse på Länsstyrelsen i Stockholms län. Sektionens ordförande, Lisa Palmér, lyfter fram det faktum att annonsen enbart ”hängdes”, det vill säga anslogs, på myndighetens interna anslagstavla.

– Jag kan tycka att det är olämpligt. Vi tycker generellt att ”hängningar” inte är en lämplig form av anställningsförfarande, och det är extra känsligt när det är en hög tjänst på en ny position, säger hon till Publikt.

Enligt henne involverades ST på myndigheten över huvud taget inte i rekryteringen.

– Jag fick kännedom om tjänsten när den redan var tillsatt. Jag fick inte reda på när hängningen skedde – hade vi fått reda på det så hade vi kanske också fått reda på syftet med att anställa Anna Borgs. Men nu fick vi bara veta att tjänsten var tillsatt.

Vad tänker du om det?

– Vi har haft synpunkter på vårt deltagande i rekryteringen generellt på myndigheten, särskilt för chefer och personer på högt uppsatta positioner. Men vi har inte varit med om att en sådan här tjänst har hängts eller att arbetsgivaren inte informerat oss alls. Det gör så klart det här extra anmärkningsvärt, säger Lisa Palmér.

Först efter att tjänsten som planeringschef tillsatts uppgav den dåvarande HR-chefen att hon missat att informera facket om rekryteringen av Anna Borgs, säger Lisa Palmér till Publikt.

Enligt Jonas Johansson, kommunikationschef på Länsstyrelsen i Stockholms län, är det ovanligt att en utlysning av en tjänst sker enbart på den egna anslagstavlan. I ett mejl till Aftonbladet skriver han: ”Rekryteringen av planeringschef har följt minimikraven i anställningsförordningen. Det gjordes ingen ytterligare annonsering. All tjänstetillsättning i staten sker utifrån förtjänst och skicklighet. Det gäller alltid oavsett personers privatliv och förhållanden.”

För Publikt bekräftar Jonas Johansson att arbetsgivaren inte involverade ST i processen.

”Varför det inte gjordes har jag inte någon information om. Den HR-chef som ansvarade för rekryteringen av planeringschef jobbar inte kvar på Länsstyrelsen Stockholm. Av det skälet har jag heller inte någon ytterligare information om varför tjänsten inte annonserades annat än som kungörelse på myndighetens anslagstavla”, skriver han i ett mejl.

Lisa Palmér säger att ST-sektionen på Länsstyrelsen i Stockholms län under flera år upplevt att dess medverkan i rekryteringsprocesser till höga positioner har begränsats. Kort efter rekryteringen av den nya planeringschefen tillträdde en ny HR-chef på myndigheten, Anne-Li Nagy, och sedan dess har arbetsgivarens vilja att förbättra situationen ökat, menar Lisa Palmér, som också lyfter fram att stödet från ST centralt varit bra.

Men ännu har inga beslut tagits om hur den fackliga delaktigheten ska öka. I dag erbjuds ST-sektionen endast att vara med vid intervjun med slutkandidaten till höga poster.

– Vår önskebild är att vi får vara med när det finns några kandidater som arbetsgivaren står och väger mellan i slutintervjuerna. Inte som i dagsläget endast vara med och intervjua slutkandidaten när arbetsgivaren redan bestämt sig, förklarar Lisa Palmér.

Hur har nyheten om hur rekryteringen av Anna Borgs gick till tagits emot på myndigheten?

– Den kom mitt i påskveckan, så många har varit lediga. Jag vet att de på registraturen sitter med väldigt många mejl och brev från allmänheten som är besvikna över det här. Men vi har inte hört något från arbetsgivaren ännu. Det kanske kommer, säger Lisa Palmér.

Arbetsgivarverket förordar tydlig annonsering

Hur en anställning i offentlig sektor ska utlysas är noga reglerat i lagen. Myndigheten ska bland annat informera öppet om lediga tjänster. ”Det krävs i regel mer än att informationen (annonsen) om den lediga anställningen anslås på myndighetens anslagstavla och publiceras på myndighetens externa webbplats”, skriver de statliga myndigheternas arbetsgivarorganisation, Arbetsgivarverket, på sin sajt. Vilka kanaler som bör användas ska utgå från vad myndigheten bedömer lämpligast för tjänsten. Slutkandidaten ska också avgöras av sakliga skäl, som förtjänst och skicklighet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Rekrytering Jäv
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA