Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.
Bild: Lena Katarina Johansson
Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

Generaldirektören ser inget fel i rekryteringarna

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN2021-07-01
Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson känner sig trygg med att avdelningschefens rekryteringar gått korrekt till. Att höga chefer attraherar tidigare medarbetare är vanligt, menar han. Men att det skulle finnas en tystnadskultur på myndigheten förnekar han bestämt.

– Jag har ingen anledning att tro något annat än att dessa rekryteringar skötts helt enligt regelverken. Vi har ett system för anställningar där inte bara närmaste chef deltar, utan även HR. Det är ett kvalitetsarbete där man följer en viss manual, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson till Publikt.

Han poängterar att det då och då händer att han får uppflaggning om att HR och rekryterande chef har olika uppfattningar om en chefsrekrytering.

– Då har jag ibland gått in i det, men jag har inte fått några sådana indikationer den här gången.

Johan Carlson säger att han visste om att avdelningschefen arbetat tillsammans med en av de anställda under lång tid, men inte mer än så.

– Men jag tycker kanske inte att det är så anmärkningsvärt i sig. Det här är någonting man ser, att höga chefer ofta attraherar medarbetare som man arbetat med tidigare. Har man då en ordentlig process och de klarar nålsögat så ser jag inget anmärkningsvärt i det.

Enligt Johan Carlson rekryterar Folkhälsomyndigheten ofta personer från andra myndigheter.

– Ibland kommer det kluster, men det innebär inte att vi tar in dem på lösa boliner utan alla anställningar följer de regelverk som finns.

I de fall där avdelningschefen anställde sina tidigare kolleger som enhetschefer utfördes bara en intervju med de sökande. Fördjupningsintervju och personlighetstest utfördes bara på den kandidat som valts ut av avdelningschefen.

Är det så det brukar gå till hos er?

– Det är lite olika. Oftast så är det väl två som man går vidare med. Har HR och chefen väldigt samstämmig uppfattning så landar man kanske efter en intervju, men oftast så är det flera.

Kan du förstå att de här anställningarna väcker frågor om vänskapskorruption?

– Ja, självklart. Om man anställer folk som man har arbetat med så är det naturligtvis en fråga som kan komma upp.

Har du och avdelningschefen diskuterat det?

– Ja, alltså, jag har helt enkelt förvissat mig om att det har gått till som det bör göra, det vill säga att vårt system har fungerat. Sedan att man uppmanar folk att söka tjänster är ju ganska vanligt och helt naturligt.

Att det skulle finnas en tystnadskultur på myndigheten som gjort att medarbetare inte vågat ifrågasätta rekryteringarna, har han svårt att se.

– Det har jag överhuvudtaget aldrig nåtts av. Tvärtom är min uppfattning att det är väldigt högt i tak och att vi har en livlig debatt. Att det generellt skulle finnas en tystnadskultur på myndigheten, det skulle jag bestämt vilja säga nej till.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.