Facket på Folkhälsomyndigheten tar allvarligt på vittnesmål om tystnadskultur

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN2021-07-05
ST inom Folkhälsomyndigheten har inte nåtts av några reaktioner på de rekryteringar som Publikt uppmärksammat i en artikel. Men avdelningens vice ordförande Jessika Spångberg tar uppgifterna om en tystnadskultur på allvar. ”Det är ett medskick till oss i facket att lyfta frågan”, säger hon.

Som Publikt i förra veckan kunde avslöja har en nyrekryterad avdelningschef på Folkhälsomyndigheten anställt fyra tidigare kolleger på höga poster inom myndigheten, något som flera tunga förvaltningsforskare anser anmärkningsvärt. I artikeln berättar anonyma källor om en tystnadskultur på Folkhälsomyndigheten som enligt dem gör att medarbetare är rädda för att komma med kritik.

”Ingen inom ledningen har lyft på ögonbrynen åt detta och då finns det ingen annan som vågar göra det heller. Tystnaden innebär att det som är fel eller tveksamt sakta men säkert vrids mot rätt eftersom det inte finns någon som vågar säga ifrån eller tycka annorlunda”, säger en person med inblick i myndighetens organisation i Publikts artikel.

Jessika Spångberg, vice ordförande för ST inom Folkhälsomyndigheten, säger till Publikt att hon upplever att det fanns ett större problem med tystnadskultur förr, då myndigheten hette Statens folkhälsoinstitut. Men hon tror att det fortfarande finns ett visst mått av tystnadskultur i delar av organisationen.

– Hela samhällsklimatet präglas ju av ett slags tystnadskultur på arbetsplatserna, och det är något som finns på många myndigheter, tror jag.

Jessika Spångberg upplever att den press som pandemin inneburit för Folkhälsomyndighetens medarbetare har skapat ett klimat präglat av lojalitet och sammanhållning. Det har delvis varit positivt, men kan även påverka negativt, spekulerar hon.

– Risken finns ju att lojaliteten spiller över i en tystnadskultur. Under den här tiden har vi också arbetat hemifrån och tappat fikarasterna, som är den naturliga arenan för att dela erfarenheter och börja lyfta kritik. Det här blir ett medskick för oss i facket att lyfta den här frågan, säger hon.

Enligt Jessika Spångberg har ST inom Folkhälsomyndigheten inte nåtts av några reaktioner på de rekryteringar som Publikt uppmärksammat. Facket har inte heller fått några indikationer på att det skulle finnas ett generellt problem med tjänstetillsättningar inom Folkhälsomyndigheten, enligt Jessika Spångberg.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.