Bild: Magnus Bergström/Länsstyrelsen Stockholm, Getty Images

Facket kritiskt mot att landshövdingen satsar på palatset

LÄNSSTYRELSERNA2024-04-29

Utökad budget för representation på Tessinska palatset – men mindre pengar till fortbildning och till att fylla vakanser. ST-sektionen på Länsstyrelsen i Stockholms län är kritisk till prioriteringarna när myndigheten ska spara. ”Vi har inte ett visst antal tjänster för att vi ska kunna pilla oss i naveln”, säger sektionsordföranden Lisa Palmér till Publikt.

Tidigare i veckan rapporterade tidningen Arbetsvärlden att Länsstyrelsen i Stockholms län väljer att satsa på representationen i Tessinska palatset – trots att myndigheten ska genomföra besparingar.

Tessinska palatset inrymmer både representationsvåning och landshövdingen Anna Kinberg Batras privatbostad. Enligt Arbetsvärlden har länsstyrelsen tidigare år budgeterat 300 000 kronor för representation, men budgeten utökades till 1,2 miljoner i fjol, med hänvisning till kungens 50-årsfirande som monark. Samma summa är budgeterad även för 2024, trots att den särskilda händelsen är förbi, skriver Arbetsvärlden.

Från länsstyrelsen förklaras prioriteringen bland annat med att det i landshövdingens uppdrag ingår att samverka med olika aktörer i länet och att Anna Kinberg Batra är ny i sin roll. Men beslutet möts av kritik från fackligt håll.

Orsaken till kritiken är just att Länsstyrelsen i Stockholms län ska spara, förklarar Lisa Palmér, STs sektionsordförande på myndigheten. Budgeten är mindre – 461 miljoner kronor jämfört med 465 miljoner i fjol – samtidigt som kostnaderna för löner, lokalkostnader och annat som påverkats av inflationen har ökat.

– Arbetsgivaren har därför gjort det man kunnat för att klara året. Bland annat har myndigheten infört restriktioner för hur vi får åka på konferenser och annan typ av fortbildning. Ska vi bjuda på något är det kaffe och bulle som gäller. Men generellt ska vi inte bjuda på något alls, säger Lisa Palmér.

Eftersom länsstyrelsen är en statlig myndighet som använder skattemedel kan det vara lämpligt, menar hon.

– Men då ska man också tänka på att representationen på Tessinska har ökat. Även om det är jättefint att Anna Kinberg Batra vill visa upp palatset och använda det mer än tidigare landshövdingar, så behöver man fundera i sådana här tider: Är det verkligen läge just det här året?

Lisa Palmér ifrågasätter också att anställdas fortbildning prioriterats bort och att vakanser inte ersätts. Det är något som tydligt påverkar arbetsmiljön, menar hon.

– Enligt arbetsgivaren är det nu ett tjugotal vakanta tjänster som inte kan tillsättas eftersom myndigheten måste spara. Men vi har inte ett visst antal tjänster för att vi ska kunna pilla oss i naveln. Vi har dem för att vi ska kunna göra våra uppgifter – och i statlig förvaltning hinner vi ändå inte med det vi ska, säger Lisa Palmér.

Drabbar vakanserna någon särskild del av verksamheten?

– Som jag förstår har vi vakanser på väldigt många avdelningar. Jag vet inte säkert, men min uppfattning är att det drabbar rakt över.

Som STs sektionsordförande inom Länsstyrelsen i Stockholms län har Lisa Palmér bråda dagar. Frågeställningarna gäller allt från Anna Kinberg Batras kritiserade rekryteringar till myndighetens budget och utköpet av länsöverdirektören.

Enligt Lisa Palmér har de anställdas förtroende för Anna Kinberg Batra påverkats av de uppmärksammade händelserna.

– Vi känner att vi är ett med myndigheten, vi är stolta över länsstyrelsen och det vi gör. Men det har skett en förändring i ledarskap och processer sedan Anna Kinberg Batra började. Hon är ny och man får räkna med att det tar en stund att komma in i arbetet, men här känns det inte som att det är hon som ska anpassa sig till myndigheten. Det är vi som måste anpassa oss till henne.

Nyligen beslutade myndigheten att en extern arbetsmiljöutredning ska genomföras, efter en begäran från huvudskyddsombudet. Lisa Palmér välkomnar det beskedet.

Och även om det som fått mest uppmärksamhet i medierna är de rekryteringar som haft personliga kopplingar till Anna Kinberg Batra själv, anser Lisa Palmér att det är ett annat av landshövdingens beslut som påverkat de anställda mest.

– Det är att vår länsöverdirektör inte får vara kvar, säger hon.

Länsöverdirektören Åsa Ryding, myndighetens näst högsta chef, köptes nyligen ut för 2,2 miljoner kronor.

– Dels påverkar det att Anna Kinberg Batra i den här situationen använder pengar till att köpa ut henne. Dels har länsöverdirektören haft stort förtroende i huset och känt till statlig verksamhet och organisation. Vi har många personer i toppen nu som inte känner till länsstyrelsen som organisation. Att Åsa försvinner ger också en förtroendesvacka för Anna Kinberg Batra, säger Lisa Palmér.

Vad gäller rekryteringarna med personliga band till landshövdingen betonar Lisa Palmér att facket inte har synpunkter på personernas kompetens. Däremot är det ett problem att högsta chefen omger sig av vänner på höga poster, menar hon.

– Anna Kinberg Batra är chef över sin bästa vän, och Anna Borgs har ett visst personalansvar. Så om man vill säga något om Anna Kinberg Batra, vågar man göra det till Anna Borgs? Och de avdelningschefer som ska sitta i enskilda samtal med konsulten som tagits in för förbättring av ledningsgruppen – kommer de att våga vara ärliga? Det där blir ett problem, säger Lisa Palmér.

Anna Kinberg Batra är inte tillgänglig när Publikt söker henne, men Jonas Johansson, kommunikationschef på Länsstyrelsen i Stockholms län, bekräftar i ett mejl den interna kritiken mot beslutet att prioritera representation på Tessinska palatset framför att exempelvis fylla vakanser.

Facket menar att rekryteringsprocesserna, utköpet av länsöverdirektören och förändrade rutiner påverkat förtroendet för Anna Kinberg Batra hos de anställda. Vad betyder det för arbetsmiljön på Länsstyrelsen i Stockholms län?

”Skadat förtroende för ledningen påverkar alltid en organisation. Det finns flera konsekvenser. En av de mer omedelbara är att många medarbetare just nu har andra arbetsuppgifter än normalt. Det gäller till exempel de som jobbar med att lämna ut allmänna handlingar. Vilka konsekvenserna är på sikt är svårare att bedöma men självfallet kommer arbetet med att bygga förtroende prägla mycket internt arbete framöver”, skriver Jonas Johansson i mejlet.

Vad gäller oron för att de många personliga kopplingarna till Anna Kinberg Batra i myndighetens topp ska bidra till en tystnadskultur, hänvisar han till den kommande arbetsmiljöutredningen.

”Ett av skälen bakom att länsstyrelsen som arbetsgivare i samverkan med skyddsombud och fack beslutat att en extern part ska utreda arbetsmiljön är att det funnits en oro för att vi som arbetsgivare inte skulle klara av att omhänderta alla synpunkter. Poängen med att en extern part sköter utredningen är bland annat ett ökat oberoende”, skriver Jonas Johansson.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA