JO granskar landshövdingens rekryteringar

LÄNSSTYRELSERNA2024-04-17

Justitieombudsmannen, JO, har beslutat att granska två av de ifrågasatta rekryteringar som landshövdingen Anna Kinberg Batra genomfört. Själv säger hon till SVT att hon borde gjort på ett annat sätt.

JO Per Lennerbrant har enligt ett pressmeddelande beslutat att inleda en utredning om rekryteringen av en planeringschef och en organisationsutvecklare vid Länsstyrelsen i Stockholms län. Utredningen inleds mot bakgrund av klagomål som kommit in till JO och rapportering i media.

”De uppgifter som kommit fram om de två rekryteringarna gör att jag vill titta närmare på om allt har gått rätt till”, kommenterar Per Lennerbrant beslutet i pressmeddelandet.

Som Publikt tidigare berättat har Anna Kinberg Batra i tre fall rekryterat personer ur sin bekantskapskrets till anställningar på länsstyrelsen i Stockholm utan att följa praxis för hur rekryteringar görs vid myndigheten.

JO kommer nu först att begära in samtliga handlingar i de angivna två ärendena och länsstyrelsens rutiner och riktlinjer vid rekrytering. Därefter kommer JO att besluta om saken ska utredas vidare.

”Ansvaret är mitt, jag borde ha gjort på ett annat sätt”, kommenterade Anna Kinberg Batra rekryteringarna i SVT på tisdagskvällen.

Eftersom hon är personlig vän med planeringschefen ansåg hon att det var extra viktigt att annonsera tjänsten, hävdade hon i intervjun.

”Det som står i grundregeln är att man ska kungöra i lämplig form”, sade hon i SVT.

Anna Kinberg Batra vidhöll att det inte strider mot anställningsförordningen att tjänsten kungjordes med en lapp i receptionen, men sade samtidigt att det kanske inte var ”tillräckligt lämpligt”.

”Det skulle jag vilja be om ursäkt för. Det skulle ha varit bättre för den otroligt kompetenta personen om det hade varit fler konkurrenter. Jag är säker på att hon hade stått sig väldigt bra i konkurrens också”, framhöll hon i SVT.

JO har efter att denna artikel först publicerades beslutat att granska även tillsättningen av en beredskapschef.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA