Bild: Hubert Elming/Mostphotos

Facket anmäler länsstyrelsen till Arbetsmiljöverket

LÄNSSTYRELSERNA2024-06-12

Arbetsmiljöutredningen på Länsstyrelsen i Stockholms län har kört fast. I fokus står den tidigare länsöverdirektören Åsa Ryding – som arbetsgivaren inte vill ska medverka i utredningen. ”Att arbetsgivaren inte tycker mitt deltagande behövs för ett rättvisande resultat och en framgångsrik handlingsplan kan jag bara beklaga”, skriver hon i ett sms till Publikt.

I mitten av april accepterade ledningen på Länsstyrelsen i Stockholms län det fackliga kravet på att tillsätta en arbetsmiljöutredning. I huvudsak var det två problem som behövde granskas, menade facket: Dels landshövding Anna Kinberg Batras ledarskap, som har kallats för ”toxiskt” och som anses försämra arbetsklimatet. Dels att myndigheten är underbemannad och att många anställda arbetar under hög press, vilket skapar onödiga konflikter.

Men efter beslutet om utredningen blev det tyst.

Förklaringen är att parterna har kört fast.

– Vi har haft en arbetsgrupp som gemensamt kommit fram till vilka personer som ska intervjuas för utredningen. Till slut var det bara vår vikarierande länsöverdirektör som skulle trycka på startknappen. Men han sa nej, säger Lisa Palmér, sektionsordförande för ST inom Länsstyrelsen i Stockholms län.

Skälet är att parterna är oeniga om den tidigare länsöverdirektören Åsa Rydings medverkan, förklarar hon. I våras tog Anna Kinberg Batra beslutet att Åsa Ryding skulle köpas ut, och hon lämnade sin anställning i april. Medan huvudskyddsombud och fackliga företrädare anser att det är nödvändigt att Åsa Ryding intervjuas för utredningen, menar vikarierande länsöverdirektör Claes Lindgren att hon inte ska vara med, enligt Lisa Palmér:

– Hon ska inte intervjuas, anser han.

Länsöverdirektören har det yttersta arbetsmiljöansvaret på myndigheten. Oviljan att låta Åsa Ryding medverka, i kombination med att utredningen drar ut på tiden, gjorde att huvudskyddsombudet Anna Davis i förra veckan tog beslutet att skicka in en så kallad 6:6a-anmälan till Arbetsmiljöverket.

– Utredningen tar ju avstamp i det som blivit följderna av att Anna Kinberg Batra tillträdde som landshövding. Åsa har haft en nyckelposition i det som hänt under året och behöver vara med för att utredningen ska ha förtroende hos medarbetarna, säger Lisa Palmér.

Även regeringen, som tillsätter såväl landshövding som länsöverdirektör, är intresserad av resultatet av utredningen, menar hon.

Varför tror du att arbetsgivaren inte vill att Åsa Ryding ska komma till tals?

– Ingen aning. Och det blir så dumt, för det gör att det blir väldigt mycket spekulationer. Claes borde också förstå vad det här innebär för förtroendet för ledningen, säger Lisa Palmér.

Vikarierande länsöverdirektör Claes Lindgren vill inte kommentera vad diskussionerna om arbetsmiljöutredningen handlar om. Han avböjer intervju och hänvisar i stället till ett skriftligt uttalande.

”Det hade ur alla aspekter varit bättre om arbetsmiljöundersökningen kommit i gång och genomförts enligt plan. Budget finns avsatt, men i de diskussioner som förts inom ramen för samverkan har det blivit tydligt att det för närvarande inte finns förutsättningar att inleda arbetet”, skriver Claes Lindgren.

Mot den bakgrunden välkomnar han nu Arbetsmiljöverkets utredning, uppger han.

Åsa Ryding själv kommenterar situationen i ett sms till Publikt:

”Jag finns tillgänglig för arbetsmiljöutredningen och/eller Arbetsmiljöverket. Att arbetsgivaren inte tycker mitt deltagande behövs för ett rättvisande resultat och en framgångsrik handlingsplan kan jag bara beklaga.”

Hon betonar dock att det är fler som ska delta i utredningen.

”Slutsatser om vilka åtgärder som ska komma att behövas för framtiden kan därför till största delen säkert dras ändå”, skriver Åsa Ryding.

Huvudskyddsombud och fack har föreslagit att man ska inleda arbetet med utredningen och börja intervjua övriga personer i väntan på beslutet om Åsa Rydings medverkan, något arbetsgivaren enligt Lisa Palmér har motsatt sig.

Eftersom utredningen nu drar ut på tiden befarar hon att arbetsgivarens strategi är att förhala den. Svaret från Arbetsmiljöverket väntas först efter sommaren. Men att få en bättre arbetsmiljö på myndigheten är akut, anser Lisa Palmér.

– Människor är väldigt slitna, det blir konflikter, det uppstår meningsskiljaktigheter om saker där det egentligen inte finns meningsskiljaktigheter. Min bild är att det här skadar det partsgemensamma arbetet, säger hon.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA