Tidigare länsöverdirektören kritisk till Anna Kinberg Batra

LÄNSSTYRELSERNA2024-06-20

Länsstyrelsen i Stockholms län har nu svarat Justitieombudsmannen, JO, om de ifrågasatta rekryteringarna på myndigheten. Tidigare länsöverdirektören Åsa Ryding är starkt kritisk till landshövding Anna Kinberg Batras agerande.

Sedan i våras granskar Justitieombudsmannen, JO, Länsstyrelsen i Stockholms läns hantering av tre rekryteringar, där två av dem som anställdes har haft personliga kopplingar till landshövding Anna Kinberg Batra. I maj begärde JO att myndigheten skulle utreda hur rekryteringarna gått till och yttra sig i frågan. Nu har länsstyrelsen svarat.

I sitt yttrande redogör Anna Kinberg Batra för hur hon lärde känna Anna Borgs, som anställdes på en nyinrättad tjänst som planeringschef och som varit den medialt mest uppmärksammade rekryteringen.

De träffades när de var aktiva i Moderata ungdomsförbundet på 1990-talet. Landshövdingen bekräftar att hon är gudmor till ett av Anna Borgs barn, men menar att de aldrig har jobbat ihop eller har umgåtts vare sig nära eller ofta på senare år.

”Närstående är vi alltså inte”, skriver Anna Kinberg Batra.

Att tjänsten var ledig offentliggjordes endast med en annons i länsstyrelsens reception – och Anna Borgs var den enda sökande. På JOs fråga om hur landshövdingen resonerade kring jäv och kring hur rekryteringarna skulle kunna uppfattas av utomstående, svarar Anna Kinberg Batra att hon rådgjorde med den dåvarande HR-direktören om hur processen skulle skötas korrekt. Dessutom skriver hon att hon lät dåvarande länsöverdirektör Åsa Ryding göra intervjun. Att hon kände Anna Borgs privat var hon öppen med, menar landshövdingen.

”Risken att ifrågasättas är aldrig obefintlig när det finns personliga relationer, men jag bedömde att nyttan för myndigheten av hennes erfarenhet och kompetens övervägde. Mot den bakgrunden hade det förstås varit bättre att avstå helt från beslutsfattande om denna befattning”, skriver Anna Kinberg Batra.

Att hon ändå blandade sig i rekryteringen berodde på att det var en ny chefstjänst i en ny organisation, och att ”organisatoriska förändringar normalt beslutas av landshövdingen”, fortsätter hon.

Yttrandet från Länsstyrelsen i Stockholms län till JO inkluderar svar från flera chefer samt de medarbetare som rekryterats till posterna. En annan person som ger sin version är den tidigare länsöverdirektören Åsa Ryding, som i våras blev uppsagd från sin tjänst. Hon är kritisk till hur rekryteringen av Anna Borgs gick till.

I sitt yttrande beskriver Åsa Ryding hur Anna Kinberg Batra tidigt ville utöka den bemanning som fanns och tog upp behovet av en ny person som skulle komplettera staben. Rollen kom även att få personalansvar för dem som arbetade närmast landshövdingen och länsöverdirektören, något som tidigare legat hos länsöverdirektören. Kravprofilen togs fram av landshövdingen och den dåvarande HR-chefen, skriver Åsa Ryding.

”Det som då också var klart var att LH (landshövdingen, reds anm.) hade en person som hon ville ha på tjänsten. Jag kände inte den personen, jag visste att dom kände varandra men visste inte hur nära de stod varandra”, berättar hon.

Att de skulle kunna vara nära vänner var inget Åsa Ryding tänkte på. Till skillnad mot Anna Kinberg Batra menar Åsa Ryding att hon inte intervjuade Anna Borgs, men skriver att hon hade ett samtal med henne, samt deltog i andra samtal i processen.

”En fråga jag ställt mig många gånger under den sista tiden är naturligtvis om jag skulle agerat starkare på något sätt. Svaret är – ja kanske. Utgången hade dock, oavsett vad jag sagt eller gjort landat på samma sätt. LH skulle ha AB (Anna Borgs) på den här posten och det skulle bara lösas. Jag har aldrig jobbat politiskt men jag tänker att det påminner om när en minister utser sin statssekreterare”, skriver Åsa Ryding.

Hon kommenterar även den omtalade ”lappen”:

”Sättet att annonsera på, dvs bara i receptionen, har vi i undantagsfall använt oss av tidigare dock inte för nya tjänster som denna och inte för chefstjänster.”

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA