Annons:

Öppenhet

Ämne:Öppenhet
Här hittar du de artiklar Publikt publicerat om Öppenhet. Du kan även följa vad Publikt skriver om Öppenhet genom att prenumerera på RSS-flödet för detta ämne.
Debatt: ÖppenhetDebattMyndigheternas anställda har en avgörande roll för journalisternas möjligheter att granska verksamheten. Det är viktigt att de inte låter sig skrämmas av felaktiga föreställningar om att GDPR är ett hinder för att lämna ut handlingar enligt offentlighetsprincipen, skriver Föreningen Grävande Journalisters ordförande Fouad Youcefi i en debattartikel.
ÖppenhetNyhetEtt EU-förslag som ska skydda visselblåsare kan i stället försvåra för dem som vill varna för oegentligheter, varnar Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert.
INTEGRITETNyhetFrån och med i dag, 25 maj, är EUs dataskyddsförordning, GDPR, lag i Sverige och alla andra medlemsländer. Myndigheter, företag och organisationer har gjort – och gör – stora omställningar för att leva upp till de nya reglerna. Att bryta mot dem kan bli dyrt.
EUNyhetEU-kommissionen föreslår att skyddet stärks för visselblåsare som berättar om missförhållanden. Att skydda visselblåsare från repressalier kan spara miljarder, enligt kommissionen.
ÖPPENHETNyhetFöreningen Grävande journalister, FGJ, har tilldelat utrikesdepartementet utmärkelsen Årets rullgardin. Motiveringen är att UD under lång tid visat upp allvarliga brister i hanteringen av offentlighetsprincipen.
debattDebattPrincipen om öppenhet hotas när Sverige anpassar sig till EUs nya dataskyddsförordning, skriver Journalistförbundets Jonas Nordling och Stephen Lindholm.
ÖPPENHETNyhetRegeringen föreslår en ny lag om företagshemligheter, baserad på ett EU-direktiv. Lagen innebär skärpningar, men TCO anser sig ha fått gehör för regler som tillvaratar den anställdes rättigheter i förhållande till arbetsgivaren.
ÖPPENHETNyhetMyndigheter får inte skydda sina anställa mot hot, våld och trakasserier genom att anonymisera myndighetsbeslut. Det klargör Justitieombudsmannen i ett beslut.
ÖPPENHETNyhetJustitiekansler Anna Skarhed, JK, sällar sig till kritikerna av ett förslag om nya bestämmelser mot spioneri. Enligt JK skulle delar av förslaget kunna ”strida mot den grundlagsfästa svenska traditionen av öppenhet”.
ÖppenhetNyhetRegeringen står fast vid sin uppfattning att det går att lagstifta om att tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen ska gälla framför EUs kommande dataskyddsförordning. Det framgår av den lagrådsremiss som nu lagts fram.
arbetslivscoachenPå jobbetMånga vittnar om att det är lågt i tak på arbetsplatsen, samtidigt som ledningen med eftertryck påstår motsatsen.
ÖppenhetNyhetAtt lagstifta om att den grundlagsskyddade yttrandefriheten väger tyngre än integritetsskyddet i EUs dataskyddsförordning kan strida mot EU-rätten. Det skriver Datainspektionen i ett kritiskt remissvar till dataskyddsutredningen.
YTTRANDEFRIHETNyhetStyrelseordföranden och generaldirektören i Statens kulturråd riktar i ett öppet brev till Säkerhetspolisen skarp kritik mot Polisens beslut att tillåta den nazistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen att demonstrera i samband med Bokmässan i Göteborg.
Öppna dataNyhetDet är dags att myndigheterna trycker på gaspedalen och driver på för att göra öppna data tillgängliga för att nyttjas av olika aktörer i samhället. Det skriver civilminister Ardalan Shekarabi i en debattartikel.
ÖPPENHETNyhetRegeringen föreslår i en lagrådsremiss att flera uppgifter som offentliga arbetsgivare registrerar om sina anställda ska beläggas med sekretess. Det gäller bland annat hemadresser och privata telefonnummer. Men personnummer ska enligt förslaget inte omfattas av sekretessen.
Prenumerera på