Kulturrådet tar strid om nazistdemonstration

YTTRANDEFRIHET2017-09-14
Styrelseordföranden och generaldirektören i Statens kulturråd riktar i ett öppet brev till Säkerhetspolisen skarp kritik mot Polisens beslut att tillåta den nazistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen att demonstrera i samband med Bokmässan i Göteborg.

Polisens beslut gör att vi ”känner en stark oro för hotet mot demokratin och yttrandefriheten som ligger till grund för uppdraget till myndigheten vi företräder”, skriver styrelseordförande Ulrika Stuart Hamilton och generaldirektör Staffan Forsell.

Kulturrådet deltar sedan många år på Bokmässan, och har i år programpunkter och samarbeten i frågor som jämställdhet, funktionshinder, hbtq och mångfald. Myndigheten bjuder också in utländska förläggare och översättare. Ytterst handlar Polisens beslut om yttrandefrihet för våra inbjudna deltagare, skriver Ulrika Stuart Hamilton och Staffan Forsell.

De tillägger att beslutet också försvårar Kulturrådets uppdrag då vi inte kan garantera den personliga tryggheten för vår personal och våra internationella gäster”.

Kulturrådet vill ha en diskussion med Säkerhetspolisen om hur yttrandefriheten kan skyddas.

 

Staffan Forsell, generaldirektör.
Bild: Hans Alm
Staffan Forsell, generaldirektör.
Ulrika Stuart Hamilton, styrelseordförande.
Bild: Hans Alm
Ulrika Stuart Hamilton, styrelseordförande.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.