Företagshemligheter får stärkt skydd

ÖPPENHET2018-03-26

Regeringen föreslår en ny lag om företagshemligheter, baserad på ett EU-direktiv. Lagen innebär skärpningar, men TCO anser sig ha fått gehör för regler som tillvaratar den anställdes rättigheter i förhållande till arbetsgivaren.

Regeringens förslag har slipats av jämfört med den utredning som föregick propositionen. Den nya lagen utökar visserligen möjligheten att utdöma skadestånd, men till skillnad från utredningen vill regeringen inte utöka det straffrättsliga ansvaret för den som röjer företagshemligheter.

– Det är väldigt bra att det inte genomförs, säger TCOs chefsjurist Lise Donovan. Vi har hela tiden hävdat att straff som huvudregel inte ska förekomma när det handlar om avtalsbrott. Det har heller inte visats att det finns ett konkret behov av en utökad kriminalisering.

Från fackligt håll är man också nöjd med att regeringen föreslår bestämmelser som i många fall skyddar en anställd eller tidigare anställd från att tvingas betala skyhöga skadestånd i tvister om företagshemligheter. Det krävs till exempel synnerliga skäl för att en tidigare anställd ska behöva betala skadestånd.

– Enligt förslaget ska de erfarenheter och den skicklighet som en person fått genom en anställning inte ses som en företagshemlighet, och det är oerhört viktigt, anser Lise Donovan.

Både i regeringens förslag och i EU-direktivet finns bestämmelser som innebär att den som slår larm, och använder information om något som utgör brott eller allvarliga missförhållanden, inte kan dömas till skadestånd för att ha röjt företagshemligheter.

TCO är kritiskt mot att sekretessen skärps för företagshemligheter som förekommer i domstol. Sekretessen blir enligt förslaget i vissa delat obegränsad i tid – normalt finns en tidsgräns på 20 år för sekretess. TCO anser, i likhet med Journalistförbundet, att allmänhetens insynsintresse borde få väga tyngre. Men enligt regeringen är EU-direktivets krav i fråga om tidsgränser ”ovillkorligt utformat”.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA