Det är fjärde året FGJ delar ut antipriset Årets rullgardin. Tidigare utnämnda är Polismyndigheten region Mitt, Sjöfartsverket och Hässleholms kommun.
Bild: Getty Images
Det är fjärde året FGJ delar ut antipriset Årets rullgardin. Tidigare utnämnda är Polismyndigheten region Mitt, Sjöfartsverket och Hässleholms kommun.

Vanärande pris till utrikesdepartementet

ÖPPENHET2018-03-29

Föreningen Grävande journalister, FGJ, har tilldelat utrikesdepartementet utmärkelsen Årets rullgardin. Motiveringen är att UD under lång tid visat upp allvarliga brister i hanteringen av offentlighetsprincipen.

Utrikesminister Margot Wallström, S, har bjudits in till FGJs årliga Grävseminarium i april för att ta emot det föga hedersamma priset.

UD har återkommande fått kritik från media, men även från riksdagens konstitutionsutskott, Justitiekanslern och Justitieombudsmannen, för senfärdig hantering av utlämnande av allmänna handlingar. Den senast uppmärksammade händelsen var att nyhetsbyrån TT fick vänta i åtta månader på handlingar rörande förra Sidachefen Charlotte Petri Gornitzkas agerande i samband med ett OECD-uppdrag. Fallet utreds av Justitieombudsmannen.

Fouad Youcefi, ordförande i Föreningen grävande journalister, skriver i en kommentar att utrikesdepartementet är ”svensk offentlighets absolut största svarta får. Som grävande journalist vet man att handlingar från UD kan dröja veckor, månader eller i vissa fall år. Att det här får fortgå på en av Sveriges kanske viktigaste myndigheter är oacceptabelt. Nu behöver regeringen ta frågan om transparens och offentlighet på allvar.”

Det är fjärde året FGJ delar ut antipriset Årets rullgardin. Tidigare utnämnda är Polismyndigheten region Mitt, Sjöfartsverket och Hässleholms kommun.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA