Margot Wallström prickas av KU

ÖPPENHET2018-06-08
Utrikesminister Margot Wallström, S, prickas av ett enigt konstitutionsutskott för UDs hantering av offentlighetsprincipen under Sveriges kampanj för en plats i FNs säkerhetsråd.

Det var Dagens Nyheter som avslöjade att utrikesdepartementet hade dröjt i över ett år med att diarieföra över 900 sidor med dokument från en arbetsgrupp inom Regeringskansliet som arbetade med den svenska kampanjen fram till slutet av oktober 2016. Först 17 november 2017, efter att DN begärt ut handlingarna, registrerades de som allmänna handlingar.

Riksdagens konstitutionsutskott, KU, påpekar i sitt årliga granskningsbetänkande att UD och andra delar av Regeringskansliet fått omfattande kritik under lång tid för bland annat sen diarieföring och långsam handläggning när människor begärt att få ta del av allmänna handlingar. Kritiken har kommit både från KU och Justitieombudsmannen.

I ljuset av den tidigare kritiken framstår UDs hantering av handlingarna rörande FN-kampanjen som anmärkningsvärd, skriver utskottet.

KU ifrågasätter också det arbetssätt som användes under kampanjen, där alla i kampanjgruppen delade samma digitala ”rum” i Regeringskansliets Sharepoint, trots att arbetsgruppen bestod av anställda på två olika myndigheter: UD och den svenska FN-representationen i New York. När Margot Wallström frågades ut i KU i april hävdade hon att medlemmarna i arbetsgruppen var utsedda på ett sådant sätt att den skulle ses som en intern grupp inom UD.

En följd av det blev att handlingar som förmedlades från en UD-anställd till anställda på FN-representationen via Sharepoint betraktades som internt arbetsmaterial. När dokument skickas från en myndighet till en annan blir de i stället allmänna handlingar som allmänheten kan begära ut.

Konstitutionsutskottet är tveksamt till den ordning som Regeringskansliet tillämpade. Den kan innebära att tryckfrihetsförordningens regler om allmänna handlingars offentlighet åsidosätts, skriver utskottet i sitt betänkande. Regeringskansliet tycks inte ha gjort någon särskild analys av den frågan, noterar KU.

Margot Wallström, S, utrikesminister.
Bild: Kristian Pohl/Regeringskansliet
Margot Wallström, S, utrikesminister.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.