Frustration hos JO över UDs långsamma handläggning

ÖPPENHET2017-11-09
Att utrikesdepartementet återigen fått JO-kritik för att inte ha levt upp till offentlighetsprincipens krav är frustrerande, anser justitieombudsman Cecilia Renfors. ”Det är särskilt allvarligt att Regeringskansliet inte klarar av att följa lagar som man själv svarar för att bereda”, säger hon till Publikt.

Under våren 2016 arbetade Dagens Nyheter med en granskning av utrikesdepartementet och den svenska kampanjen för en plats i FNs säkerhetsråd. I samband med det begärde reportern ut e-postloggar för elva tjänstemän på UD. Men när de första e-postloggarna lämnades ut hade det gått fem månader och Sverige hade redan valts in i FNs säkerhetsråd. Efter ytterligare fem månader hade reportern fått ta del av fyra av de elva begärda e-postloggarna. DN valde då att JO-anmäla UD.

I oktober i år kom JOs beslut. Utrikesdepartementet får kritik på flera punkter och JO konstaterar att kritiken är den senaste i en rad mot UD när det gäller skyndsamhetskravet i tryckfrihetsförordningen. 

Mellan november 2012 och maj 2013 kom det in fem anmälningar till JO som avsåg just detta. Redan då var JOs kritik hård. Även riksdagens konstitutionsutskott, KU, och Justitiekanslern har uppmanat UD att se över sin organisation för att säkerställa att man kan leva upp till grundlagens krav på skyndsamhet.

JO Cecilia Renfors är den som svarat för besluten i fallen med UD. Hon säger att det är bekymmersamt att UD inte kommer tillrätta med problemen utan återigen blivit föremål för kritik.

– Det är frustrerande, UD bör kunna leva upp till de krav på skyndsamhet som ställs.

På UDs presstjänst förklarar gruppchefen Sofia Karlberg den långa handläggningstiden med att materialet var omfattande och att varje handling behövde genomgå sekretessbedömning.

– Vi får runt 700 framställningar om att få del av allmänna handlingar per år. E-postloggarna som DN begärde ut innehöll över 74 000 poster, vilket skulle ta en person cirka 1,5 år att sekretessgranska.

Men det argumentet håller inte, enligt Cecilia Renfors.

– Många framställningar till UD är omfattande, men det måste man kunna hantera, säger hon.

Sofia Karlberg säger att sekretessgruppen på UD har förstärkts med två tjänster sedan 2014.

– Vi ser ständigt över och förbättrar våra rutiner. På sistone har vi blivit bättre på att ha kontakt med den som inkommit med en begäran för att se om det går att begränsa begäran och därmed förkorta handläggningstiden.

JO Cecilia Renfors har inte bestämt om hon ska följa upp UDs ärende.

­– Allmänt gäller att man måste ge den berörda myndigheten tid innan en uppföljning. Det är heller inte givet att det är JO som ska stå för en vidare utredning. Det är den politiska ledningen som har högsta ansvaret för ett departement och JO har inte tillsyn över statsråd. En granskning av statsråd kan göras av KU.

Cecila Renfors, justitieombudsman.
Bild: Pernille Tofte
Cecila Renfors, justitieombudsman.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.