JO utreder UDs hantering av handlingar

ÖPPENHET2016-11-28

Justitieombudsmannen, JO, har beslutat att inleda en utredning av utrikesdepartementets handläggning av utlämnande av handlingar enligt offentlighetsprincipen. Utredningen föranleds av en anmälan från Dagens Nyheter.

Utrikesdepartementet, UD, har vid upprepade tillfällen fått kritik för hur myndigheten behandlar förfrågningar om att få ut allmänna handlingar. Både JO och Jutistiekanslern, JK, har tidigare kritiserat departementet för senfärdighet.

Dagens Nyheter JO-anmälde UD i höstas, sedan en reporter vid tidningen begärt att få ut handlingar avseende kampanjen för att ge Sverige en plats i FNs säkerhetsråd. Det hade då tagit fem månader från det att UD tagit emot begäran tills elva e-postloggfiler till slut lämnades ut, skriver Medievärlden.

Nu begär JO en redogörelse för hur UD handlagt Dagens Nyheters begäran om att få ut en allmän handling, skriver Medievärlden. JO vill också att UD redogör för sina rutiner och bedömningar, och vilka riktlinjer som departementet och Regeringskansliet i stort arbetar efter.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.