Sjöfartsverket får allvarlig kritik av JO

OFFENTLIGHET2017-02-03

Både Sjöfartsverket och näringsdepartementet får allvarlig kritik av JO för att de underlåtit att diarieföra allmänna handlingar och använt privata e-postadresser för att undvika diarieföring.

En reporter vid SVT har anmält Sjöfartsverket och näringsdepartementet till Justitieombudsmannen, JO, för hur de hanterat offentlighetsprincipen. Han hade begärt att få ut handlingar om en upphandling av räddningshelikoptrar. Enligt JOs utredning har tjänstemännen i vissa fall använt sina privata e-postadresser vid korrespondens och underlåtit att diarieföra allmänna handlingar, vilket JO riktar allvarlig kritik mot. Sjöfartsverket och näringsdepartementet kritiseras också för att detta har lett till att allmänna handlingar inte har kunnat lämnas ut på begäran.

JO kritiserar också ett uttalande från Sjöfartsverket där en tjänsteman har uttalat till reportern att offentlighetsprincipen i ett visst läge skulle ha varit ”direkt kontraproduktiv”. Ett sådant uttalande kan ge upphov till misstanken att en myndighet avsiktligt försöker komma undan grundlagens krav. Enligt JOs uppfattning medför det en betydande risk för allvarlig förtroendeskada. JO kritiserar också Sjöfartsverket för att ha lämnat ut handlingar utan att sekretesspröva dem.

I sitt beslut påpekar JO att innebörden av skyndsamhetskravet är att besked i en fråga om utlämnande av en allmän handling normalt bör lämnas samma dag som begäran gjorts. En allmän handling ska registreras så snart den har kommit in till eller upprättats hos en myndighet. Enligt tidigare JO-beslut innebär detta att registrering i normalfallet bör ske senast påföljande dag eller så snart det är praktiskt möjligt.

Både Sjöfartsverket och näringsdepartementet har uppgett till JO att åtgärder har vidtagits efter det inträffade för att man ska följa reglerna om diarieföring.

”Jag kan bara understryka det allvarliga i att korrespondens om viktiga förhållanden, som har med myndigheternas verksamhet att göra, på detta sätt helt har hanterats vid sidan av det reguljära systemet för registrering av allmänna handlingar. Följden av denna hantering har i praktiken blivit att allmänna handlingar inte har kunnat lämnas ut vid begäran. Även om bakgrunden uppges ha varit att en av myndigheterna befunnit sig under hård press, förändrar det inte min syn på det inträffade. Både Sjöfartsverket och Näringsdepartementet förtjänar allvarlig kritik”, skriver chefs-JO Elisabeth Rynning i sitt beslut.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA