Justitiekanslern kritiserar UD för långsamhet

ÖPPENHET2015-10-06

Ännu en gång får utrikesdepartementet kritik för långsam hantering när allmänna handlingar begärts ut. Denna gång dröjde det tre månader innan en journalist fick ut handlingar om försäljningen av Jas-flygplan till Thailand.

Den 28 januari begärde en journalist ut handlingar från svenska ambassaden i Bangkok. De omkring 100 sidorna rörde försäljningen av Jas-flygplan till Thailand. Två dagar senare bad ambassaden utrikesdepartementets rättssekretariat om samråd i sekretessprövningen.

Den 23 april fick ambassaden svar av departementet och den 30 april, tre månader efter begäran, fick journalisten ut handlingarna. Han anmälde den långsamma hanteringen till Justitiekanslern, JK.

Enligt tryckfrihetsförordningen, som är en grundlag, är myndigheter skyldiga att ”skyndsamt” lämna ut allmänna handlingar”. JK konstaterar att det i de allra flesta fall betyder samma dag. I sällsynta fall kan en svår sekretessprövning eller ett omfattande material motivera en eller några dagars försening.

Utrikesdepartementet medger att sekretessprövningen borde kunnat gå fortare, trots att den var svår. Myndigheten beklagar det inträffade och konstaterar att grundlagens skyndsamhetskrav inte kan anses ha iakttagits ”fullt ut”.

JK riktar kritik mot utrikesdepartementet och konstaterar också att departementet vid upprepade tillfällen granskats för brister i sättet att leva upp till tryckfrihetsförordningen.

”Det är anmärkningsvärt att Utrikesdepartementet, trots att frågan vid upprepade tillfällen uppmärksammats och föranlett kritik, inte klarat att hantera (journalistens) framställning om utfående av allmänna handlingar på det skyndsamma sätt som tryckfrihetsförordningen tydligt föreskriver” skriver JK i beslutet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.