Annons:

Regeringen vill snabba på öppna data

ÖPPNA DATA2017-05-15

Det är dags att myndigheterna trycker på gaspedalen och driver på för att göra öppna data tillgängliga för att nyttjas av olika aktörer i samhället. Det skriver civilminister Ardalan Shekarabi i en debattartikel.

Offentlig sektor ska vara en självklar del av det datadrivna samhället, skriver Ardalan Shekarabi, S, i sin debattartikel i Dagens Nyheter. Dagligen producerar myndigheterna stora mängder data, till exempel i rapporter och olika register. Där finns innehåll som har både ekonomiska och samhällsnyttiga värden för människor och företag, om de skulle vara öppna och kunna användas. Men Sverige har halkat efter, skriver civilministern:

”Inom EU betraktas vi inte längre som ett av de ledande länderna inom öppna data och Riksrevisionen pekar på att det finns en hittills outnyttjad samhällsekonomisk potential i öppna data. Så kan vi inte ha det längre. Sverige ska vara ledande i digitaliseringsfrågor eftersom det har en direkt inverkan på jobben och ekonomin i vårt land.”

För att snabba på tillgängliggörandet av de data myndigheterna sitter på ger regeringen Statskontoret i uppdrag att kartlägga hinder för vidareutnyttjandet av öppna data. Sedan tidigare har Riksarkivet i uppdrag att främja statliga myndigheters arbete med att tillgängliggöra data för vidareutnyttjande.

”Genom dessa uppdrag sänker vi trösklarna för myndigheter att publicera och för enskilda att hitta öppna data. Till exempel visar kartläggningar som Lantmäteriet gjort att det inom skogsnäringen skulle kunna skapas nya jobb och att jordbruket skulle kunna spara väsentliga mängder fosfor och om alla aktörer haft samma kartunderlag”, skriver Ardalan Shekarabi.

Tillväxtverket får nu i uppdrag att främja öppen och datadriven innovation, för att öka vidareutnyttjandet av öppna data. Ekonomistyrningsverket får regeringens uppdrag att föreslå en modell för avgiftsfritt informationsutbyte av grunddata mellan myndigheter, kommuner och landsting. Folkbokföringsuppgifter är enligt Ardalan Shekarabi ett exempel på grunddata som kan delas fritt mellan myndigheter, vilket borde minska kostnaderna för fakturering och dubbellagring.

”Allt eftersom den offentliga verksamheten blir en integrerad del av det datadrivna samhället bör vi gemensamt bygga en kultur där privata och offentliga sektor samverkar kring produktion och användning av data. Det handlar om att tillsammans skapa samhällsnytta”, skriver han.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA