Öppna data från Kronofogden

E-FÖRVALTNING2017-10-10

Nu öppnar Kronofogden sina data för externa användare. Myndigheten gör sin information tillgänglig för andra för att den ska kunna användas för att skapa nya och innovativa tjänster.

I ett första skede har Kronofogden gjort statistik, till exempel över antal skuldsatta, tillgänglig som öppna data, berättar Patrik Fälth, kontaktperson för öppna data på Kronofogden.

Han beskriver öppna data som en modern version av offentlighetsprincipen:

– Vår information skapar möjligheter för entreprenörer utanför myndigheten att utveckla nya och innovativa tjänster, sådana som vi inte tänkt på själva eller som inte ingår i vårt uppdrag.

Den öppna datan är information som inte innehåller personuppgifter eller sekretess. Den är tillgänglig för alla, utan krav på betalning, och utan andra inskränkningar, som upphovsrätt, patent, krav på licenser eller registrering. Vem som helst får fritt använda, återanvända eller distribuera öppna data.

Kronofogdens data kommer automatiskt att publiceras på den svenska portalen oppnadata.se, som förvaltas av Riksarkivet på uppdrag av regeringen. Syftet är att främja statliga myndigheters arbete med att tillgängliggöra data för vidareutnyttjande. Från oppnadata.se sprids informationen vidare ut till den europeiska portalen för öppna data.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA