Försäkringskassan publicerar öppna data

FÖRSÄKRINGSKASSAN2017-09-20

Försäkringskassan har publicerat sin första uppsättning av öppna data. Publiceringen är ett led i ett projekt syftar till att offentliggöra data för fri allmän användning.

Öppna data är en viktig del i samhällets digitalisering, konstaterar Försäkringskassan i ett pressmeddelande. Myndighetens projekt med öppna data har tagit ett stort kliv framåt i och med publiceringen av ett första dataset som öppna data.

”Man kan säga att öppna data är som att ha ett bord i receptionen. På det bordet ligger information från vår verksamhet som inte är hemlig. Vem som helst får låna informationen och bygga tjänster med den som alla i samhället kan få glädje av”, kommenterar Åsa Holmberg på Försäkringskassans projekt för digitala kanaler i ett pressmeddelande.

Inom ramen för projektet kommer Försäkringskassan att publicera ytterligare några dataset. Men målet är att arbetet ska bedrivas inom ramen för den ordinarie verksamheten, där man måste se över vilken information som kan göras tillgänglig. I och med att informationen görs lättillgänglig och används av många ökar dess värde, medan data som inte används bara är en kostnad, menar projektledaren Monica Nilsson:

”Alla i samhället har ju redan betalat för den här informationen. Nu kan vi dra nytta av den tillsammans.”

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.