Enligt ett pressmeddelande ska Lantmäteriet ta fram lösningar för nationellt tillgängliggörande av all geodata inom samhällsbyggnadsprocessen och för nationellt tillhandahållande av detaljplaner.
Bild: Mostphotos
Enligt ett pressmeddelande ska Lantmäteriet ta fram lösningar för nationellt tillgängliggörande av all geodata inom samhällsbyggnadsprocessen och för nationellt tillhandahållande av detaljplaner.

Lantmäteriet ska göra data tillgängliga

LANTMÄTERIET2018-04-13

Lantmäteriet ska fungera som motor i arbetet med en smartare samhällsbyggnadsprocess. Regeringen uppdrar till myndigheten att öka möjligheten att arbeta med digitala geodata.

Regeringen har gett Lantmäteriet i uppdrag att växla upp arbetet med en smartare samhällsbyggnadsprocess. Enligt ett pressmeddelande ska Lantmäteriet ta fram lösningar för nationellt tillgängliggörande av all geodata inom samhällsbyggnadsprocessen och för nationellt tillhandahållande av detaljplaner.

”Detta är ett viktigt steg i utvecklingen av den digitala infrastrukturen i Sverige. Kommuner och aktörer inom samhällsbyggnadsbranschen kommer nu att få tillgång till aktuell och uppdaterad geodata utan att behöva ansluta till flera olika digitala tjänster och lösningar - det är både effektivt och smart”, kommenterar civilminister Ardalan Shekarabi, S.

Lantmäteriet har sedan tidigare uppdraget att vara utvecklingsmyndighet för den digitala samhällsbyggnadsprocessen. Arbetet ska göras i nära samarbete med Boverket, andra myndigheter, länsstyrelser och kommuner. Uppdraget ska slutredovisas i april 2019.

”När kommuner, myndigheter och företag enkelt kan få tillgång till information bidrar det till en betydligt effektivare och snabbare samhällsbyggnadsprocess. Ett nationellt tillgängliggörande av geodata och detaljplaner är ett viktigt steg i regeringens arbete mot en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess”, påpekar bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson, MP.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA