Regeringen vill skynda på digital utveckling

STATSFÖRVALTNING2019-05-03
Två myndigheter och en särskild utredare har fått regeringsuppdrag som ska snabba på utvecklingen av öppna data och användningen av artificiell intelligens, AI, inom statsförvaltningen.

Myndigheten för digital förvaltning, Digg, får det övergripande uppdraget att öka tillgången till öppna data samt bedriva öppen och datadriven innovation. Digg ska också främja den offentliga förvaltningens förmåga att använda artificiell intelligens. Särskilt fokus ska enligt regeringen ligga på säkerhet, sekretess och integritetsskydd.

”Vi behöver kraftsamla kring artificiell intelligens och öppna data. Därför satsar regeringen på självlärande system och data för att lösa våra samhällsutmaningar”, kommenterar energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman, S, i ett pressmeddelande.

Lantmäteriet får regeringens uppdrag att identifiera vilka data som kan göras tillgängliga enligt EUs direktiv. Myndigheten ska också kartlägga vilka aktörer som kan omfattas av krav att göra sådana data tillgängliga. Lantmäteriet ska också se över de ekonomiska konsekvenserna av att myndigheters värdefulla datamängder tillhandahålls utan avgift. I uppdraget ingår även att analysera och redovisa de samhällsekonomiska vinsterna.

”Vi har stora mängder högkvalitativa data i Sverige. Genom att öppna upp tillgången till datan, skapar vi nya möjligheter för till exempel minskad energianvändning, bättre behandlingsmetoder och kortade handläggningstider”, påpekar Anders Ygeman.

En särskild utredare ska ta fram förslag med anledning av det omarbetade PSI-direktivet. Utredaren ska bland annat analysera behovet av lagändringar och säkerställa en ändamålsenlig nationell reglering.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.