Öppna data ska effektivisera godstransporter

TRAFIKVERKET2018-08-29

Trafikverket har fått regeringens uppdrag att ta fram ett system för effektivare samordning av godstransporter. Myndigheten ska utnyttja öppna data och digitalisering för att öka transporteffektiviteten.

Genom att arbeta fram ett system för utbyte av öppna data ska Trafikverket ge möjlighet för transportföretag, fordonstillverkare och transportköpare att minska tomma transporter och öka fyllnadsgraden när det gäller alla trafikslag. Syftet är att öka effektiviteten och att minska transporternas klimatpåverkan. Både lokala godstransporter i städer och långväga godstransporter ska omfattas av förslagen.

Trafikverket ska samverka med Statens energimyndighet, Transportstyrelsen, Vinnova, VTI och andra relevanta myndigheter. Trafikverket ska även föra en dialog med branschaktörer, fordonstillverkare och transportköpare som berörs. Regeringen anslår sammanlagt 13 miljoner kronor för uppdraget, som ska vara slutfört senast år 2029.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.