Annons:
Bild:Mostphotos.
Debatt: Öppenhet
Debatt
0 kommentarerTyck till!

Anställda får inte låta sig skrämmas av GDPR

Myndigheternas anställda har en avgörande roll för journalisternas möjligheter att granska verksamheten. Det är viktigt att de inte låter sig skrämmas av felaktiga föreställningar om att GDPR är ett hinder för att lämna ut handlingar enligt offentlighetsprincipen, skriver Föreningen Grävande Journalisters ordförande Fouad Youcefi i en debattartikel.

Som grävande journalist vet jag att tjänstemän runtom i Myndighetssverige har en helt avgörande roll för att jag ska kunna göra mitt jobb och avslöja sådant som inte fungerar som det ska.

Jag ska förklara varför statstjänstemännen har denna unika roll, men först måste vi tala lite om dataskyddsförordningen, GDPR. Det har nu gått ett år sedan den omfattande lagen trädde i kraft. Många utbildningstimmar, mycket huvudvärk och kanske också många svordomar senare vågar jag påstå att de flesta anser sig ha fått en hyfsat god kunskap om vad lagen innebär.

Problemet är att många har fått av en ofullständig och ibland direkt felaktig bild av GDPR. Och ju mer den bilden sprider sig, desto mer slutna blir våra myndigheter.

Låt mig förklara.

Det senaste året har jag som ordförande i föreningen Grävande Journalister tyvärr nåtts av nedslående berättelser från journalister runtom i Sverige. Alla vittnar om att det har blivit svårare att få insyn i svenska myndigheter sedan GDPR började gälla – trots att GDPR inte på något sätt ska sätta offentlighetsprincipen ur spel.

En journalist beskriver hur en myndighet konsekvent använder sig av GDPR för att förhala utlämnanden av allmänna handlingar och försvåra granskning. Det har hetat att uppgifterna inte kan lämnas på något annat sätt än med post. Myndigheten har till och med vägrat lämna handlingarna i receptionen, av risk för att någon receptionist eller besökare skulle kunna kasta ett öga på handlingarna och deras personuppgifter.

En annan medlem har berättat hur yngre journalistkolleger börjat lita blint på tjänstemän som med hänvisning till GDPR hävdar att specifika uppgifter inte kan lämnas ut.

Därtill har jag själv också personligen vid flera tillfällen upplevt att myndigheter på olika sätt hänvisat till den nya lagen med resultatet att granskningar försvårats eller förhalats.

Jag klandrar inte tjänstemännen. Hela GDPR andas ”lämna för-i-helvete inte ifrån dig några personuppgifter, då blir det miljardböter”. Den nya lagen har blivit ett slags monster som äter sig in i alla delar av alla verksamheter. Det är inte konstigt att det gör människor tveksamma.

Men på grund av denna tvekan finns det granskningar av korruption som inte blir gjorda och kartläggningar av hur skattemedel används som blir försenade.

Lika mycket kraft som cheferna har lagt på att utbilda anställda i GDPR behöver de lägga på att hjälpa sina anställda att känna sig trygga med meddelarfrihet, meddelarskydd och utlämnande av allmänna handlingar – allt det som är en del av vår stolta svenska offentlighetsprincip.

Och det är bråttom! För just i detta nu orsakar GDPR ett slow motion-haveri för offentlighetsprincipen.

Och ni som är anställda på myndigheterna har en helt avgörande roll för journalisternas möjligheter att granska verksamheten, för om ni inte känner er trygga med vad ni kan lämna ut till en journalist så blir det färre granskningar. Om någon försöker tuta i er att GDPR går före offentlighetsprincipen så ska ni veta att de har fel!

 

Fouad Youcefi

Ordförande i Föreningen Grävande Journalister

Bli den första att tycka till!
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen planerar att låta den informationsinriktade verksamheten kundtorg ingå i de 113 statliga servicekontor som drivs av Statens servicecenter. I höst genomförs ett pilotprojekt.
LÖNERNyhetLokal och individuell lönesättning har gynnat dem som bor i kommuner med god arbetsmarknad, jämfört med dem som har en sämre arbetsmarknad. Det visar en studie från IFAU om effekterna av förändrade löneavtal för lärare.
ARBETSMARKNADNyhetVuxna med adhd är i hög utsträckning sjukskrivna, arbetslösa eller har försörjningsstöd, visar siffror från Socialstyrelsen. Ett bättre och långsiktigt stöd skulle minska människors lidande och vara samhällsekonomiskt lönsamt, enligt rapporten.
Reportage: OmlokaliseringFördjupningBeskedet att arbetsplatsen skulle flytta kom som en chock. Liksom hundratals andra statsanställda valde Franco Castillo och Marika Widberg att stanna i Stockholm när deras myndigheter omlokaliserades till andra städer.
HÖGSKOLANNyhetFyra av nio medarbetare på Svensk nationell datatjänst vid Göteborgs universitet fick ett lönelyft på flera tusen kronor när deras tjänster lystes ut på nytt. Kollegerna med samma arbetsuppgifter ligger kvar på lägre lön. ”Det här är en soppa utan dess like”, säger STs sektionsordförande Peter Brandt.
PRIDENyhetST kommer inte att synas som förbund under årets Prideparad i Stockholm. Förbundet väljer bort det till förmån för ett antal andra orter.
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.