Annons:
debatt
Debatt
0 kommentarerTyck till!

Digitalisering utan tanke på offentlighetsprincipen

Principen om öppenhet hotas när Sverige anpassar sig till EUs nya dataskyddsförordning, skriver Journalistförbundets Jonas Nordling och Stephen Lindholm.
Jonas Nordling, ordförande Journalistförbundet.Bild:Tor Johnsson
Stephen Lindholm.Bild:Theresia Viska

Målet som riksdagen satt upp är ambitiöst: ”Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter”. Men en fråga tycks regeringen ha glömt – inte någonstans i regeringens ambitiösa digitaliseringsstrategi nämns offentlighetsprincipen.

Inte heller nämns den i direktiven till den utredning som ska ta fram ett förslag om hur den nya digitaliseringsmyndigheten ska se ut. Samtidigt möter offentlighetsprincipen på grund av digitaliseringen helt nya utmaningar.

I maj i år träder EUs nya dataskyddsförordning GDPR i kraft. Men redan innan de nya dataskyddsreglerna ens har börjat gälla har Journalistförbundet fått oroväckande signaler.

Hela Myndighetssverige arbetar just nu intensivt för att till maj klara av att hantera kraven i dataskyddsförordningen. I takt med att myndigheterna börjat se över sina rutiner för personuppgiftsbehandling har de också blivit mer restriktiva med att lämna ut handlingar digitalt.

Tryckfrihetsförordningen kommer visserligen formellt att ha företräde framför de nya dataskyddsreglerna. Problemet är att offentlighetsprincipen inte gäller digitala handlingar, utan bara pappershandlingar. Den som får svaret från en myndighet att uppgifter inte kan lämnas ut digitalt har ingenting att sätta emot.

När det gäller pappershandlingar finns det praktiskt taget ingen begränsning i möjligheterna att ta del av allmänna handlingar. Du har rätt att läsa dem på plats hos myndigheten. Du har rätt att få dem hemskickade mot en på förhand fastställd avgift.

Du kan till och med ta med dig en scanner för att få digitala kopior. Det är en fantastisk rättighet, som vi så klart värnar. Det paradoxala är att den som vill ta del av handlingar digitalt inte har någon motsvarande rätt till insyn.

Exakt hur liten är då rätten att ta del av handlingar digitalt? Journalistförbundet drev tillsammans med journalisten Anna Bubenko ett sådant ärende till högsta instans.

Fallet rörde en fråga som var av stor praktisk betydelse för journalisternas möjlighet att bevaka brottsligheten i Malmö. Polisen hade tidigare mejlat ut så kallade dygnslistor till journalister i Malmö. Dygnslistorna innehöll ärendenummer för varje

brott, vilket underlättade för den journalist som ville följa upp ett visst ärende. Nu menade Datainspektionen och Polisen att ärendenumret i sig var en personuppgift som på grund av polisdatalagen inte kunde mejlas ut.

Listor som mejlas ut rensas således på ärendenummer. Den som vill ha listor med ärendenummer hänvisas till att hämta ut listorna hos Polisen eller att få dem med posten.

Det är här problemen med dagens reglering kommer in. Kammarrätten som prövade ärendet konstaterade bara kort att det inte finns någon skyldighet att lämna ut uppgifterna digitalt.

Alltså kunde kammarrätten inte heller pröva frågan om huruvida Polisen har rätt i att det inte går att lämna ut ärendenummer när dygnslistorna mejlas. Högsta förvaltningsdomstolen meddelade inte prövningstillstånd och det vi anade var ett faktum.

Poängen är alltså inte att det finns lagregler som gör att personuppgifter ibland inte lämnas ut digitalt, trots att journalister skulle önska det.

Poängen är att det över huvud taget inte finns några rättsliga möjligheter att få dessa regler prövade. Mot bakgrund av den stora förändring i hanteringen av personuppgifter som står för dörren är detta mycket allvarligt.

Under tiden återstår bara ett alternativ: att begära ut handlingarna i pappersform. Ironiskt nog har det visat sig vara det bästa sättet att få handlingarna digitalt.

Flera medlemmar i Journalistförbundet vittnar om att myndigheterna ändrar sig efter att medlemmen begärt att få handlingarna skickade med posten. Helt plötsligt går det bra att få handlingen digitalt.

Datainspektionen, som fått i uppdrag att garantera att GDPR efterlevs, har bett regeringen att få slippa följa offentlighetsprincipen gällande de incidentrapporter som enligt den nya lagen ska rapporteras in till myndigheten.

Redan nu görs alltså försök att nyttja GDPR för att försämra offentlighetsprincipen.

Sverige har världens bästa offentlighetsprincip. När vi nu också ska bli bäst på digitalisering måste offentlighetsprincipen vara med som en faktor i det arbetet. Justitieminister Morgan Johansson behöver driva på för att detta ska ske.

Annars är risken stor att vi blir världsbäst på digitalisering men sämst på offentlighet.

Jonas Nordling, ordförande för journalistförbundet
Stephen Lindholm, ordförande för journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp

Bli den första att tycka till!
HÖGSKOLANNyhetLinköpings universitet utrymmer samtliga campusområden efter att ett hot riktats mot universitetet. Polisen bedömer hotet som allvarligt, uppger SVT.
FACKETNyhetMed en inkomst på 177 625 kronor i månaden förra året tjänade TCOs ordförande Eva Nordmark mest av alla fackförbundschefer. STs ordförande Britta Lejons månadsinkomst var 106 400 kronor, visar siffror som Arbetsvärlden har tagit fram.
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSENyhetI veckan demonstrerade personal från SiS nedlagda ungdomshem Lövsta för andra gången. ”Det har varit katastrof hur ledningen har skött Lövsta”, säger ST-medlemmen Robert Michel, som var en av demonstranterna.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med ej avgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
Svenska kraftnätNyhetI en hemlig rapport påtalar Säkerhetspolisen, Säpo, omfattande brister i säkerheten hos Svenska kraftnät, skriver Dagens Nyheter. Bristerna bekräftas av Svenska kraftnät.
StatsförvaltningNyhetTrots att många berörda myndigheter var negativa i remissomgången kommer nu femton statliga myndigheter ska åläggas att ansluta sig till Statens servicecenters, SSC, tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahantering. Det framgår av en promemoria från finansdepartementet.
SJUKFRÅNVARONyhetKvinnliga statsanställda är borta från jobbet på grund av sjukdom dubbelt så ofta som sina manliga kolleger. Nu ska Statskontoret undersöka vad det beror på.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeslutet om att lägga ned ett antal av Arbetsförmedlingens lokalkontor var förhastat och bör rivas upp, skriver ST i ett förslag som lämnats till regeringen. Det finns dessutom en risk för att hela tidsplanen för att göra om myndigheten försenas, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.
Statlig värdegrundNyhetDet är viktigt att skilja mellan värderingar, beteenden och varumärke, skriver Tillitsdelegationens forskningsledare Louise Bringselius i en rapport. Värdegrundsarbetet ska i första hand fokusera på beteenden, menar hon.
STATSFÖRVALTNINGNyhetUnder en 20-årsperiod har antalet kontor där det erbjuds statlig service minskat med 37 procent, enligt en rapport från ST. Förbundet vill att regeringen ska utforma regleringsbrev så att statlig service garanteras i hela Sverige.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontakter med arbetsgivare faller kraftigt. Under juli i år var antalet kontakter bara en femtedel jämfört med samma månad i fjol, uppger SVT.
DigitaliseringNyhetÖkad digital spetskompetens, användning av artificiell intelligens, AI, i samband med stora datamängder och strategiskt användande av data i näringslivet ska utredas av flera statliga myndigheter. ”Sverige ska bli bäst på att använda digitaliseringens möjligheter”, kommenterar digitaliseringsminister Anders Ygeman.
HögskolanNyhetDen nedåtgående trenden för antalet sökande till högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få utökat ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som det är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetHög personalomsättning leder till sämre effektivitet på landets högskolor och universitet. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Linnéuniversitetet och Karlstads universitet hör till lärosätena med högst förbättringspotential.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga att motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism, skriver Polisen i en rapport. Enligt rapporten saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu lagt ett förslag som skulle vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det skulle leda till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, rapporterar Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer att bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.