Annons:
debatt
Debatt
0 kommentarerTyck till!

Digitalisering utan tanke på offentlighetsprincipen

Principen om öppenhet hotas när Sverige anpassar sig till EUs nya dataskyddsförordning, skriver Journalistförbundets Jonas Nordling och Stephen Lindholm.
Jonas Nordling, ordförande Journalistförbundet.Bild:Tor Johnsson
Stephen Lindholm.Bild:Theresia Viska

Målet som riksdagen satt upp är ambitiöst: ”Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter”. Men en fråga tycks regeringen ha glömt – inte någonstans i regeringens ambitiösa digitaliseringsstrategi nämns offentlighetsprincipen.

Inte heller nämns den i direktiven till den utredning som ska ta fram ett förslag om hur den nya digitaliseringsmyndigheten ska se ut. Samtidigt möter offentlighetsprincipen på grund av digitaliseringen helt nya utmaningar.

I maj i år träder EUs nya dataskyddsförordning GDPR i kraft. Men redan innan de nya dataskyddsreglerna ens har börjat gälla har Journalistförbundet fått oroväckande signaler.

Hela Myndighetssverige arbetar just nu intensivt för att till maj klara av att hantera kraven i dataskyddsförordningen. I takt med att myndigheterna börjat se över sina rutiner för personuppgiftsbehandling har de också blivit mer restriktiva med att lämna ut handlingar digitalt.

Tryckfrihetsförordningen kommer visserligen formellt att ha företräde framför de nya dataskyddsreglerna. Problemet är att offentlighetsprincipen inte gäller digitala handlingar, utan bara pappershandlingar. Den som får svaret från en myndighet att uppgifter inte kan lämnas ut digitalt har ingenting att sätta emot.

När det gäller pappershandlingar finns det praktiskt taget ingen begränsning i möjligheterna att ta del av allmänna handlingar. Du har rätt att läsa dem på plats hos myndigheten. Du har rätt att få dem hemskickade mot en på förhand fastställd avgift.

Du kan till och med ta med dig en scanner för att få digitala kopior. Det är en fantastisk rättighet, som vi så klart värnar. Det paradoxala är att den som vill ta del av handlingar digitalt inte har någon motsvarande rätt till insyn.

Exakt hur liten är då rätten att ta del av handlingar digitalt? Journalistförbundet drev tillsammans med journalisten Anna Bubenko ett sådant ärende till högsta instans.

Fallet rörde en fråga som var av stor praktisk betydelse för journalisternas möjlighet att bevaka brottsligheten i Malmö. Polisen hade tidigare mejlat ut så kallade dygnslistor till journalister i Malmö. Dygnslistorna innehöll ärendenummer för varje

brott, vilket underlättade för den journalist som ville följa upp ett visst ärende. Nu menade Datainspektionen och Polisen att ärendenumret i sig var en personuppgift som på grund av polisdatalagen inte kunde mejlas ut.

Listor som mejlas ut rensas således på ärendenummer. Den som vill ha listor med ärendenummer hänvisas till att hämta ut listorna hos Polisen eller att få dem med posten.

Det är här problemen med dagens reglering kommer in. Kammarrätten som prövade ärendet konstaterade bara kort att det inte finns någon skyldighet att lämna ut uppgifterna digitalt.

Alltså kunde kammarrätten inte heller pröva frågan om huruvida Polisen har rätt i att det inte går att lämna ut ärendenummer när dygnslistorna mejlas. Högsta förvaltningsdomstolen meddelade inte prövningstillstånd och det vi anade var ett faktum.

Poängen är alltså inte att det finns lagregler som gör att personuppgifter ibland inte lämnas ut digitalt, trots att journalister skulle önska det.

Poängen är att det över huvud taget inte finns några rättsliga möjligheter att få dessa regler prövade. Mot bakgrund av den stora förändring i hanteringen av personuppgifter som står för dörren är detta mycket allvarligt.

Under tiden återstår bara ett alternativ: att begära ut handlingarna i pappersform. Ironiskt nog har det visat sig vara det bästa sättet att få handlingarna digitalt.

Flera medlemmar i Journalistförbundet vittnar om att myndigheterna ändrar sig efter att medlemmen begärt att få handlingarna skickade med posten. Helt plötsligt går det bra att få handlingen digitalt.

Datainspektionen, som fått i uppdrag att garantera att GDPR efterlevs, har bett regeringen att få slippa följa offentlighetsprincipen gällande de incidentrapporter som enligt den nya lagen ska rapporteras in till myndigheten.

Redan nu görs alltså försök att nyttja GDPR för att försämra offentlighetsprincipen.

Sverige har världens bästa offentlighetsprincip. När vi nu också ska bli bäst på digitalisering måste offentlighetsprincipen vara med som en faktor i det arbetet. Justitieminister Morgan Johansson behöver driva på för att detta ska ske.

Annars är risken stor att vi blir världsbäst på digitalisering men sämst på offentlighet.

Jonas Nordling, ordförande för journalistförbundet
Stephen Lindholm, ordförande för journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp

Bli den första att tycka till!
STATISTISKA CENTRALBYRÅNNyhetArbetslösheten för september i år skrivs ned med 1,1 procentenheter, efter att Statistiska centralbyrån, SCB, uppmärksammat felaktigheter i det externa konsultföretaget Evrys insamlade data. Men Evry vill i dagsläget inte säga att företaget gjort fel, enligt Svenska Dagbladet.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetI september hoppade företagshälsovården av sitt uppdrag på Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak. Samtidigt sade skyddsombudet upp sig. Nu har man utsett ett nytt skyddsombud och anlitat ett nytt företag för att kartlägga arbetsmiljön. ”Det är klart att det som har varit har påverkat”, säger nya skyddsombudet Håkan Åhlenius till Publikt.
POLISENNyhetAtt civilanställda inom Polisen ska få använda sig av den logga som poliser har på uniformen är en fråga som ST har drivit en tid. Arbetsgivaren närmar sig nu ett beslut. ”Vi har en positiv inställning till det”, säger Tomas Rosenberg, chef på myndighetens HR-avdelning, till Publikt.
TillitsreformenFördjupningFör fem år sedan aviserade regeringen en ”tillitsreform” som utlovade större frihet och en minskad administ­rativ börda för offentlig­anställda. Men kritiker varnar för att förändringen kan bli kosmetisk, och facken tycks stå vid sidan om.

Läs mer

Dansk reform med förhinder

SCBNyhetStatistiska centralbyråns generaldirektör Joakim Stymne kallas till riksdagens finansutskott för att förklara turerna kring de missvisande siffrorna i myndighetens arbetskraftsundersökningar.
StatsförvaltningNyhetArbetsgivarverket har tagit fram två nya webbutbildningar för ledare och medarbetare i staten. Utbildningarna är tillgängliga för alla på myndighetens webbplats.
DomstolarnaNyhetDet har blivit vanligare att människor försöker smuggla med sig knivar och andra vapen in i domstolarna. För ordningsvakterna innebär det en alltmer hotfull arbetsmiljö. ”Det är klart att det känns obehagligt ibland”, säger Jenny Fällström, ordningsvakt vid Södertörns tingsrätt.
UPPHANDLINGSMYNDIGHETENNyhetLiten, men smart och modern. Så beskrivs Upphandlingsmyndigheten i juryns motivering till priset som Sveriges modernaste myndighet.
SPÅRTRAFIKENNyhetNär en lokförare vid Green Cargo nyligen avled i en arbetsplatsolycka i Piteå var det den tredje dödsolyckan på två år inom bolaget. STs sektionsordförande Kenth Bergqvist kan inte uttala sig om orsaken till olyckan, men konstaterar att generellt sett är stress en riskfaktor som kan leda till olyckor: ”Man måste titta på vår schemaläggning och se över kollektivavtalet kring arbetstider”, säger han till Publikt.
AssistansNyhetI ett brev till regeringen begär Försäkringskassan att lagen ska skärpas, för att det ska blir möjligt för myndigheten att stoppa blufföretag från att få ut assistansersättning.
A-kassaNyhetDet finns flera blindskär för a-kassorna när det gäller att hantera a-kassa i samband med studier. Det framgår av IAFs granskning av hur a-kassorna sköter arbetslöshetsersättning till personer som studerar.
ArbetsförmedlingenNyhetFlera partier i riksdagen har börjat samla sig i ett motstånd mot reformeringen av Arbetsförmedlingen. Enligt Expressen är en majoritet emot den snabba tidsplanen för förändringarna.
SCBNyhetCivilminister Lena Micko, S, har kallat till sig Statistiska centralbyråns, SCBs, generaldirektör Joakim Stymne. Samtalet ska handla om det externa konsultföretaget Evrys felaktiga datainsamling, som orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, skriver Aftonbladet.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen måste stoppa EUs planer på en europeisk minimilön, kräver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Martin Linder, PTK, och Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, i en gemensam debattartikel. "Kollektivavtalsmodellen riskerar att på sikt ersättas av en från Bryssel statligt styrd arbetsmarknadsmodell", skriver partsföreträdarna.
ArbetslivNyhetEn del människor drivs av att lära sig nytt, medan andra mer vill prestera och vara bäst. I arbetslivet tycks de som fokuserar på att bemästra uppgifter klara sig bäst, enligt organisationsforskaren Christina Nerstad vid universitetet Oslomet.
ArbetsrättNyhetDet finns stora luckor i reglerna för offentliganställdas bisysslor, enligt en studie som genomförts av Statskontoret. Dagens reglering är komplex och svårtolkad, skriver Statskontoret.
RegeringenNyhetRegeringen KU-anmäls nu av riksdagsledamoten Ali Esbati, V, för sin hantering av Arbetsförmedlingen. Han menar att regeringens agerande är oansvarigt och därför bör granskas av konstitutionsutskottet.
STATISTISKA CENTRALBYRÅNNyhetEfter att det externa konsultföretaget Evry orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, ska nu Statistiska centralbyrån, SCB, successivt avsluta samarbetet. Exakt hur avvecklingen ska gå till förhandlar man om. ”Det här är en stor fråga för oss som jobbar på SCB”, säger Ulla Ekander Liew, vice ordförande för ST inom SCB, till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetEn intern granskning visar stora brister i Arbetsförmedlingens hantering av arbetsgivare som söker personal för subventionerade anställningar. Sju av tio får ingen återkoppling inom fyra veckor, rapporterar SVT.
KRIMINALVÅRDENNyhetTvå kriminalvårdare dömdes för tjänstefel i Värmlands tingsrätt efter att en man avlidit i arresten. De hade missat en del av tillsynen, enligt domen. I rätten vittnade anställda om brister i rutiner och internutbildning. Det lokala facket efterlyser arbetsgivaransvaret. ”Det är synd att de här individerna drabbas när någon annan har ansvar för säkerheten”, säger STs klubbordförande Ofle Mohamed till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontroll av deltidsarbetslösas arbetslöshetsersättning är bristfällig. Det kommer Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, fram till efter en granskning.
BiståndNyhetStatskontoret och Ekonomistyrningsverket, ESV, får regeringens uppdrag att utreda biståndsmyndigheten Sidas effektivitet, ledning, styrning och uppföljning. Utredningen ska vara klar om ett år.
BOLAGSVERKETNyhetEtt ökande antal aktiebolag och en överskattning av hur många företagare som skulle använda ett nytt digitalt system har gjort att Bolagsverkets handläggningstider för företags årsredovisningar har skjutit i höjden. ”Personalen har varit högt belastad under en längre tid nu”, säger STs avdelningsordförande Marica Hammarlund till Publikt.
MigrationsverketNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket sedan myndigheten i ett år och åtta månader underlåtit att underrätta en asylsökande om att hans ansökan om uppehållstillstånd avslagits.
DigitaliseringNyhetAllt fler offentliga aktörer erbjuder inloggning med hjälp av e-legitimation. Åtta av tio av de statliga myndigheter som har omfattande medborgarkontakt erbjuder inloggning, skriver Myndigheten för digital förvaltning i en ny rapport.
ArbetsförmedlingenNyhetFler möten med arbetsförmedlare ökar arbetssökandes möjligheter att hitta ett jobb. Det visar en ny forskarrapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.
ArbetsmiljöNyhetMer än sju av tio har inte märkt av någon förändring på sin arbetsplats efter metoo-uppropen, enligt en undersökning som Novus genomfört på uppdrag av TCO.