Annons:
Europafacket
Nyhet
AVLennart Frykskog0 kommentarerTyck till!

Minimilöner het fråga på facklig kongress

TCO-familjen tänker lyfta organisering, jämställdhet och psykosocial arbetsmiljö när Europafacket, EFS, håller kongress i Paris i nästa vecka. Ett ännu hetare ämne på kongressen kan dock bli europeiska minimilöner.

EFS håller kongress i Paris 29 september – 2 oktober. Då ska riktlinjer för de närmaste fyra åren läggas fast av 509 delegater från 39 länder. Europafackets styrelse föreslår att italienaren Luca Visentini väljs till generalsekreterare efter Bernadette Ségol från Frankrike.

Samtidigt väljs Veronica Nilsson, tidigare TCO-ekonom, till vice generalsekreterare. Hon blir en av tre i toppskiktet inom EFS. Även Petter Scherrer från Tyskland blir vice generalsekreterare.

Den enda kandidaten till ordförandeposten är belgaren Rudy De Leeuw.

Minimilönefrågan är alltid het inom Europafacket. De nordiska facken vill reglera lönerna utan politisk inblandning, medan de flesta övriga fack gärna ser EU-åtgärder för att höja minimilönerna.

Den aktuella kompromissen är acceptabel för de nordiska facken, men ändringsförslag är på ingång, bland annat om att 60 procent av medianlönen ska utgöra lägsta nivå. Även Tyskland, som tidigare förordat avtal, är inne på europeiska initiativ. Så frågan är inte avgjord på förhand.

TCO-familjen skickar åtta ordinarie delegater till Paris, bland andra TCO:s ordförande Eva Nordmark och Fackförbundet STs ordförande Britta Lejon

Två tunga dokument ska fastställas i Paris: Ett kort manifest med prioriteringar och ett långt aktionsprogram, som mer i detalj anger hur arbetet ska bedrivas.

Dessutom ska kongressen diskutera ett sexsidigt dokument, som ägs av generalsekreteraren och där själva uppdraget formuleras. I dessa texter vill TCO-gruppen lyfta upp jämställdheten och de psykosociala arbetsmiljöfrågorna och ge dem ökad tyngd.

TCO-familjen har ökat medlemsanantalet, men europafacken har på några år krympt från 60 till 50 miljoner medlemmar. För att EFS ska bli en starkare social part och påverkansorganisation krävs att rekryteringen tas på allvar, anser TCO, som vill att EFS blir mer av arena för utbyte och informationsspridning kring organisering och facklig förnyelse.

– Jag hoppas att många fackliga ledare lämnar kongressen med insikten om att man måste våga förnya sig. För att göra det måste man förändras och inte minst se till att fler unga men även välutbildade, yrkeserfarna människor organiseras, säger TCO:s ordförande Eva Nordmark.

Krav på jobb och tillväxt, en mer expansiv ekonomisk politik och större plats för de sociala frågorna, lär ha framskjuten plats bland EFS-kraven. Krav på ett generöst mottagande av flyktingar lär också uttalas i Paris. En resolution är på gång. Frihandelsavtalet TTIP kan ge upphov till debatt, kanske framför allt på initiativ av dem som inte nöjer sig med en reformerad tvistlösningsmekanism utan vill stoppa hela avtalet.

Något stöduttalande kan också bli aktuellt efter grekiska valet, lksom en markering mot Storbritanniens premiärminister David Cameron som – att döma av uttalanden – vill ha ytterligare undantag från bindande arbetsrättsliga EU-regler.

Europafacket
  • Europafacket bildades 1973 och är ett samverkansorgan med flera olika roller. EFS förhandlar med arbetsgivarna kring EU-direktiv och kan inom ramen för EUs sociala dialog påverka politiker på EU-nivå.
  • 500 delegater från 90 centralorganisationer i 39 länder deltar på kongressen i Paris 29 september - 2 oktober.
  • De representerar cirka 50 miljoner medlemmar.
  • Talare på kongressen är bland andra Frankrikes president Francois Hollande, EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och Europaparlamentets talman Martin Schulz.
  • Totalt omfattar den svenska delegationen - TCO, LO och Saco - cirka 30 personer, varav 21 är ordinarie delegater.
Bli den första att tycka till!
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen planerar att låta den informationsinriktade verksamheten kundtorg ingå i de 113 statliga servicekontor som drivs av Statens servicecenter. I höst genomförs ett pilotprojekt.
LÖNERNyhetLokal och individuell lönesättning har gynnat dem som bor i kommuner med god arbetsmarknad, jämfört med dem som har en sämre arbetsmarknad. Det visar en studie från IFAU om effekterna av förändrade löneavtal för lärare.
ARBETSMARKNADNyhetVuxna med adhd är i hög utsträckning sjukskrivna, arbetslösa eller har försörjningsstöd, visar siffror från Socialstyrelsen. Ett bättre och långsiktigt stöd skulle minska människors lidande och vara samhällsekonomiskt lönsamt, enligt rapporten.
Reportage: OmlokaliseringFördjupningBeskedet att arbetsplatsen skulle flytta kom som en chock. Liksom hundratals andra statsanställda valde Franco Castillo och Marika Widberg att stanna i Stockholm när deras myndigheter omlokaliserades till andra städer.
HÖGSKOLANNyhetFyra av nio medarbetare på Svensk nationell datatjänst vid Göteborgs universitet fick ett lönelyft på flera tusen kronor när deras tjänster lystes ut på nytt. Kollegerna med samma arbetsuppgifter ligger kvar på lägre lön. ”Det här är en soppa utan dess like”, säger STs sektionsordförande Peter Brandt.
PRIDENyhetST kommer inte att synas som förbund under årets Prideparad i Stockholm. Förbundet väljer bort det till förmån för ett antal andra orter.
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.