Annons:
»Det kan betyda mycket att bara få prata med någon«, säger säkerhets­råd­givaren Glenn Petrini, till höger. Bakom honom står Försäkringskassans operativa säkerhetschef Nils Fridolf-Walander och säkerhetsrådgivaren Johanna Falk.Bild:Casper Hedberg
Försäkringskassan
Nyhet
AVTora Villanueva Gran0 kommentarerTyck till!

Ökad hotbild får fler anställda att ringa jourtelefonen

Allt fler medarbetare vänder sig till Försäkringskassans jourtelefon för att de upplever hot, våld eller obehag i samband med sin yrkesutövning. Det är en spegling av medarbetarnas verklighet. Antalet incidenter som rör de anställdas person­säkerhet har ökat kraftigt sedan 2012.
 

Antalet anmälda incidenter inom området personsäkerhet på Försäkringskassan har ökat från 930 år 2012 till 2 327 år 2017. Samtidigt ökar samtalen till myndighetens jourtelefon, dit anställda kan vända sig alla dygnets timmar.

Nils Fridolf-Walander är operativ säkerhetschef på Försäkringskassan och ansvarar för jourtelefonen, som funnits sedan 2011. I början kom det samtal ganska sporadiskt, nu ringer det i snitt fem till sex medarbetare varje vecka.

– Åren dessförinnan hade vi en tydlig ökning av hot och trakasserier mot våra medarbetare. I första hand ska man alltid vända sig till sin närmaste chef, men chefen är ju inte alltid nåbar. Därför tog arbetsgivaren initiativ till linjen som ett komplement, förklarar Nils Fridolf-Walander.

2012 ringde 88 personer till jour­telefon­en och i år, fram till slutet av november, har 286 personer ringt. Att sam­talen blir fler ser han som en spegling av medarbetarnas verklighet.

– Linjen blir ju också alltmer känd för varje år, vi informerar till exempel om den varje gång nya medarbetare intro­duceras, säger han.

En av de tio säkerhetsrådgivare som turas om att svara i telefonen är Glenn Petrini. Var tionde vecka har han jour och är på alerten även om det kan ringa mitt i natten.

– Ett av de vanligaste samtalen handlar om personer som hotar en handläggare att ta sitt liv när de får avslag. Det är väldigt tungt att bära. Tankarna på om man verkligen har gjort allt man kunnat kan komma tillbaka på kvällen eller natten.

Glenn Petrini och hans kolleger utgår alltid från en checklista vid olika typer av incidenter. Handlar det om självmordshot ska sjukvården informeras.

– Våra handläggare har ofta kontaktuppgifter till kundens läkare, psyko­loger och kanske psykiatriker. Det är viktigt att de alltid blir informerade om den här typen av samtal, de känner sin patient och kan ta beslut om åtgärd utifrån sin profession. Ibland, om hotet är allvarligt eller det inte går att nå dessa vårdkontakter, gör vi bedömningen att medarbetaren eller dennes chef ska ringa 112.

Men Glenn Petrini kan också få samtal där medarbetare exempelvis har fått höra »vilken fin skola dina barn har« från personer vars ärende de handlagt.

– Ibland kan det räcka att dela denna oro. Det kan betyda mycket att bara få prata med någon och vi kan också lotsa vidare till företagshälsovård och annat stöd. I andra fall bedömer vi oron verkligen vara befogad, och då har vi flera skyddsåtgärder att vidta som på bästa sätt kan stötta den utsatta med­arbetaren, säger Glenn Petrini.

Siv Norlin, ordförande för ST-avdelningen inom Försäkringskassan, är positiv till jourtelefonen.

– Vi bedömer att det finns ett behov, säger hon.

Bli den första att tycka till!
LÖNNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler.
Fördjupning: TjänstemannaansvarFördjupningPolitikerna i riksdagen vill att det ska bli lättare att straffa myndighetsanställda som begår fel i tjänsten. Men facken kämpar emot, och forskare är inte övertygade.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket, Socialstyrelsen.
ARBETSMILJÖNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Systemet skapar stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet, sägs det i skrivelsen.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, inleder en tillsyn för att kontrollera att högskolor och universitet följer diskrimineringslagens krav på att aktivt arbeta mot diskriminering.
ArbetsmiljöNyhetPå flera myndigheter har antalet anmälda fall där anställda utsatts för hot och våld ökat, visar Publikts granskning. Erica Zemgals blev misshandlad av en arbetssökande. ”Jag hade inte en chans att larma innan knytnävsslaget kom”, säger hon.
KriminalvårdenNyhetBristen på platser i flera häkten och en allmän platsbrist i landets fängelser har lett till negativa konsekvenser för de intagna, konstaterar JO efter en serie inspektioner.
SiSNyhetEn anställd vid Statens institutionsstyrelse, SiS, har dömts i hovrätten till fängelse i 3,5 år för flera fall av våldtäkt mot barn, rapporterar Ekot. Brotten har begåtts på ett ungdomshem där mannen jobbade.
ARBETSMILJÖNyhetAntalet godkända arbetsskador ligger i stort sett stilla, enligt en ny rapport från AFA Försäkring. Detta efter närmast en fördubbling sedan 2007.
JONyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Länsstyrelsen i Skåne län, sedan en lantbrukare ännu efter tre år inte fått något besked om en ansökan om jordbruksstöd. Det visar enligt JO en förvånansvärd nonchalans.
SjukförsäkringNyhetKvinnor sjukskrivs i högre grad än män för psykisk ohälsa trots likartad funktionsnedsättning, visar en rapport från Riksrevisionen. "Granskningen visar att sjukförsäkringssystemet inte verkar kunna åstadkomma en likformig bedömning av kvinnor och män", kommenterar riksrevisor Stefan Lundgren rapporten.
Statens servicecenterNyhetStatens servicecenter, SSC, bjuder in fler myndigheter och aktörer att delta i samarbetet vid de lokala servicekontoren. I en debattartikel skriver myndighetens generaldirektör Thomas Pålsson att bibehållen offentlig service kräver nya arbetssätt.
StatsförvaltningNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Pensionsmyndigheten för att myndigheten inte haft koll på sin e-post. I närmare tio års tid skickades e-post till en adress som ingen hade till uppgift att kontrollera.
RIKSARKIVETNyhetEn privatperson som begärde ut allmänna uppgifter från Riksarkivet fakturerades för de 15 minuter som det tog att leta fram uppgifterna. Nu kritiseras myndigheten av Justitieombudsmannen.
ARBETSDOMSTOLENNyhetST stämmer ett privat städbolag i Arbetsdomstolen eftersom en anställd ST-medlem inte fått sjuklön för fyra dagars frånvaro. Arbetsgivaren har kollektivavtal med ett annat fackförbund, men det är ingen anledning till att inte driva målet, menar förbundets jurist Veera Littmarck.