Annons:
»Det kan betyda mycket att bara få prata med någon«, säger säkerhets­råd­givaren Glenn Petrini, till höger. Bakom honom står Försäkringskassans operativa säkerhetschef Nils Fridolf-Walander och säkerhetsrådgivaren Johanna Falk.Bild:Casper Hedberg
Försäkringskassan
Nyhet
AVTora Villanueva Gran0 kommentarerTyck till!

Ökad hotbild får fler anställda att ringa jourtelefonen

Allt fler medarbetare vänder sig till Försäkringskassans jourtelefon för att de upplever hot, våld eller obehag i samband med sin yrkesutövning. Det är en spegling av medarbetarnas verklighet. Antalet incidenter som rör de anställdas person­säkerhet har ökat kraftigt sedan 2012.
 

Antalet anmälda incidenter inom området personsäkerhet på Försäkringskassan har ökat från 930 år 2012 till 2 327 år 2017. Samtidigt ökar samtalen till myndighetens jourtelefon, dit anställda kan vända sig alla dygnets timmar.

Nils Fridolf-Walander är operativ säkerhetschef på Försäkringskassan och ansvarar för jourtelefonen, som funnits sedan 2011. I början kom det samtal ganska sporadiskt, nu ringer det i snitt fem till sex medarbetare varje vecka.

– Åren dessförinnan hade vi en tydlig ökning av hot och trakasserier mot våra medarbetare. I första hand ska man alltid vända sig till sin närmaste chef, men chefen är ju inte alltid nåbar. Därför tog arbetsgivaren initiativ till linjen som ett komplement, förklarar Nils Fridolf-Walander.

2012 ringde 88 personer till jour­telefon­en och i år, fram till slutet av november, har 286 personer ringt. Att sam­talen blir fler ser han som en spegling av medarbetarnas verklighet.

– Linjen blir ju också alltmer känd för varje år, vi informerar till exempel om den varje gång nya medarbetare intro­duceras, säger han.

En av de tio säkerhetsrådgivare som turas om att svara i telefonen är Glenn Petrini. Var tionde vecka har han jour och är på alerten även om det kan ringa mitt i natten.

– Ett av de vanligaste samtalen handlar om personer som hotar en handläggare att ta sitt liv när de får avslag. Det är väldigt tungt att bära. Tankarna på om man verkligen har gjort allt man kunnat kan komma tillbaka på kvällen eller natten.

Glenn Petrini och hans kolleger utgår alltid från en checklista vid olika typer av incidenter. Handlar det om självmordshot ska sjukvården informeras.

– Våra handläggare har ofta kontaktuppgifter till kundens läkare, psyko­loger och kanske psykiatriker. Det är viktigt att de alltid blir informerade om den här typen av samtal, de känner sin patient och kan ta beslut om åtgärd utifrån sin profession. Ibland, om hotet är allvarligt eller det inte går att nå dessa vårdkontakter, gör vi bedömningen att medarbetaren eller dennes chef ska ringa 112.

Men Glenn Petrini kan också få samtal där medarbetare exempelvis har fått höra »vilken fin skola dina barn har« från personer vars ärende de handlagt.

– Ibland kan det räcka att dela denna oro. Det kan betyda mycket att bara få prata med någon och vi kan också lotsa vidare till företagshälsovård och annat stöd. I andra fall bedömer vi oron verkligen vara befogad, och då har vi flera skyddsåtgärder att vidta som på bästa sätt kan stötta den utsatta med­arbetaren, säger Glenn Petrini.

Siv Norlin, ordförande för ST-avdelningen inom Försäkringskassan, är positiv till jourtelefonen.

– Vi bedömer att det finns ett behov, säger hon.

Bli den första att tycka till!
Svenska kraftnätNyhetSvenska kraftnäts generaldirektör Ulla Sandborgh anser inte att myndigheten har brutit mot lagen. Det framkom vid en utfrågning i riksdagens näringsutskott på torsdagen, rapporterar Ekot.
HögskolanNyhetDe tre huvudåtalade i rättegången om fusk i samband med högskoleprov har dömts till fängelse i mellan tre och ett halvt och sex år. Ytterligare sex personer har dömts för medverkan i fuskandet.
MigrationsverketNyhetAv de 11 745 ungdomar som i fjol ansökte om uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen har mer än 5 200 personer fått bifall, enligt Migrationsverket.
DiskrimineringsombudsmannenFördjupningFör tio år sedan Sverige fick en sammanhållen lag mot diskriminering och en ny myndighet – Diskrimineringsombudsmannen, DO. Efter en stormig start verkar myndigheten nu ha funnit sin form. Men det finns också de som är kritiska mot hur dagens DO fungerar.
StatsförvaltningNyhetRiksdagen har röstat igenom Stefan Löfven som statsminister. Överenskommelsen som regeringspartierna S och MP har träffat med C och L innebär bland annat förändrade turordningsregler och neddragningar på Arbetsförmedlingen. STs förbundsordförande Britta Lejon är kritisk men ser också en del positivt.
ArbetsmiljöNyhetEn av tio på svensk arbetsmarknad anser att det egna arbetet inte är meningsfullt. Bara 53 procent av tillfrågade chefer i offentlig sektor anser att jobbet är meningsfullt. Det visar en barometer från Jobbhälsoindex.
STNyhetEn tidigare anställd vid Åklagarmyndigheten har stämt ST i tingsrätten för vårdslös rådgivning vid en uppsägning. ST tillbakavisar alla anklagelser. I februari faller domen.
SwedaviaNyhetSwedavia varslar 125 anställda om uppsägning, varav merparten arbetar i Stockholm och Göteborg. ”Vi ska kämpa för att det blir färre än 125”, säger Mikael Nordenståhl, sektionsordförande för ST inom Swedavia på Stockholm Arlanda och Bromma.
RättsväsendetNyhetFörtroendet för rättsväsendet har ökat, och särskilt förtroendet för Polisen. Det visar årets Nationella trygghetsundersökning från Brottsförebyggande rådet, Brå.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, har tagit fram en digital guide som stöd i arbetsgivares arbete mot diskriminering. Guiden ska underlätta arbetet med aktiva åtgärder.
RegeringskanslietNyhetArbetsbelastningen för personalen på miljö- och energidepartementet är så hög att Arbetsmiljöverket ingrep i höstas. Ett av arbetsmiljöombuden som slog larm har därefter fått så omfattande arbetsuppgifter att personen känt sig hindrad i arbetsmiljöarbetet. Nu är ombudet sjukskriven och ST har gjort en tillbudsanmälan till Arbetsmiljöverket.
USANyhetMyndighetskrisen i USA innebär att 800 000 statsanställda inte fått någon lön i januari. Många av dem oroar sig nu för obetalda bostadslån, räkningar och sjukvård. Donald Trump tycks inte ha några planer på att lösa krisen.
ÖppenhetNyhetRiksarkivet gjorde rätt när myndigheten nekade att lämna ut allmänna handlingar med motiveringen att handlingarna i sig skulle kunna förstöras vid ett utlämnande. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast.
ArbetsmarknadNyhetArbetslösheten blev under 2018 den lägsta på tio år, konstaterar Arbetsförmedlingen. Samtidigt var antalet nyanmälda lediga jobb på en hög nivå och antalet som berörts av varsel få.
KriminalvårdenNyhetI maj avled en man av uttorkning i ett av Kriminalvårdens häkten. Nu har avdelningschefen som stått åtalad för vållande till annans död och tjänstefel friats av Attunda tingsrätt.
FackligtNyhetSvenska Hamnarbetarförbundet varslar i dag om riksomfattande stridsåtgärder. Avsikten är att tvinga fram ett rikstäckande kollektivavtal med arbetsgivaren Sveriges hamnar, skriver förbundsordföranden Eskil Rönér i en debattartikel.
EUNyhetEU samtalar nu om att skjuta upp datumet för en eventuell Brexit till tidigast i juli, skriver brittiska The Guardian. Förseningen är en följd av att EU bedömer att den brittiska premiärministern Theresa May inte kommer att få parlamentets stöd för överenskommelsen med EU.
Svenska kraftnätNyhetSvenska kraftnäts generaldirektör Ulla Sandborgh har kallats till energiminister Ibrahim Baylan i dag, bland annat för att redogöra för de ifrågasatta konsultinköp som avslöjats av Dagens Nyheter.
SocialförsäkringNyhetEn utredning föreslår att staten tar över ansvaret för personlig assistans, men att kommunerna ska ansvara för tre nya insatser. Utredningen möts av skarp kritik från berörda brukare.
ArbetsmiljöNyhetMer än hälften av de statsanställda tycker att de har för mycket att göra, och kan inte heller koppla bort tankar på arbetet på fritiden.
STATSBUDGETENNyhetDet är en sak att partier intar vissa ideologiska ståndpunkter, en annan att genomföra den nya budgeten i praktiken, säger forskaren Shirin Ahlbäck Öberg. Hon pekar på att många uppgifter som tidigare hanterats av en regering nu måste lösas av myndigheterna själva.
Svenska kraftnätNyhetSvenska kraftnäts generaldirektör Ulla Sandborgh anlitade en vän som konsult i sin tidigare roll som marknadsdirektör 2015–2016, enligt Dagens Nyheter. "Det är ju jäv så det bara dundrar om det", säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, till tidningen.
StatsbudgetenNyhetStatens veterinärmedicinska anstalt, SVA, slutar med sina kontroller av sjukdomar hos vilda djur. Det finns inga pengar i den nya budgeten och uppdraget finns inte med i myndighetens nya regleringsbrev.
ArbetsrättNyhetKristina Sutter-Beimes får Wallanderstipendiet på drygt 1,7 miljoner kronor för sin avhandling om avvikande anställda.
StatsbudgetenNyhetRiksdagens budgetbeslut får stora konsekvenser för den statliga verksamheten, anser Arbetsgivarverkets generaldirektör Eva Liedström Adler. Förändringarna måste ske snabbt och det saknas en politisk ledning att tala med. ”Det är inte lätt att ha en dialog med den samlade riksdagen”, säger hon.