Annons:
ST har gjort en tillbudsanmälan till Arbetsmiljöverket.Bild:Malin Hansson
Regeringskansliet
Nyhet
AVCarl von Schéele0 kommentarerTyck till!

ST anmäler miljö- och energidepartementet

Arbetsbelastningen för personalen på miljö- och energidepartementet är så hög att Arbetsmiljöverket ingrep i höstas. Ett av arbetsmiljöombuden som slog larm har därefter fått så omfattande arbetsuppgifter att personen känt sig hindrad i arbetsmiljöarbetet. Nu är ombudet sjukskriven och ST har gjort en tillbudsanmälan till Arbetsmiljöverket.

I augusti förra året gjorde Arbetsmiljöverket en inspektion på miljö- och energidepartementet, efter en tidigare anmälan från arbetsmiljöombuden. 

Nu har ett av de fackliga arbetsmiljöombud som slog larm sjukskrivit sig sedan cheferna, enligt anmälan, tilldelat personen en mängd nya arbetsuppgifter.

ST-avdelningen på Regeringskansliet anser att chefernas behandling av arbetsmiljöombudet är så pass allvarlig att man har gjort en tillbudsanmälan av händelsen till Arbetsmiljöverket. Enligt ST upplever ombudet att cheferna har agerat för att begränsa möjligheterna att verka som arbetsmiljöombud.

Enligt tillbudsanmälan har personen fått arbetsuppgifter utanför sitt sakområde och kompetens, uppgifter som kunde ha utförts av andra, mer lämpade personer på departementet.

– Man kan fråga sig varför ombudet fått så stora, extra arbetsuppgifter när arbetsmiljöombudet behöver ägna sig åt arbetsmiljöanmälan. De nya uppgifterna visar sig dessutom vara större än vad cheferna först meddelat, säger Anna Forssblad, STs sektionsordförande på miljö- och energidepartementet.

Personalchefen Ann-Sofi Jupiter vill inte kommentera det enskilda fallet.

– Det är alltid tråkigt och allvarligt när någon sjukskriver sig på grund av stress. Vi arbetar för att förhindra sådant, säger hon till Publikt.

Tillbudsanmälan har föregåtts av en lång period av arbetsmiljöproblem på departementet. Arbetsmiljöombuden och fackliga företrädare har under flera år påtalat den höga arbetsbelastningen, och uttryckt att personalstyrkan varit för liten och resurserna för små i förhållande till de arbetsuppgifter som måste utföras. Belastningen är så hög att en stor del av personalen har svårt att ta pauser eller släppa tankarna på jobbet under fritiden.

Enligt STs sektionsordförande Anna Forssblad blev problemen allvarliga för ett par år sedan när departementsledningen aviserade personalnedskärningar samtidigt som budgeten för departementets ansvarsområde ökade kraftigt.  

– Ungefär ett halvår senare när ett stort antal medarbetare flaggat om allt sämre hälsa, men även om kränkande särbehandling, skickade arbetsmiljöombuden in en anmälan till Arbetsmiljöverket, säger Anna Forssblad.

Efter Arbetsmiljöverkets inspektion av den psykosociala arbetsmiljön i augusti förra året fick departementet kraftig kritik. Vid sin inspektion beslutade Arbetsmiljöverket att arbetsgivaren ska undersöka en rad faktorer i arbetsmiljön, såsom krav kontra resurser, psykiskt påfrestande arbetssituationer, arbetstider och faktorer som kan ge upphov till kränkande särbehandling.

Inspektörerna ifrågasatte också om arbetsgivaren gjorde de riskanalyser som man enligt lag är ålagda att göra och om man samverkade med arbetstagarna, facket och arbetsmiljöombuden i enlighet med lagstiftningen.

– Arbetsgivaren tycker att anmälan till Arbetsmiljöverket var förhastad, säger Anna Forssblad.

I arbetsgivarens svar till Arbetsmiljöverket i november avvisas kritiken på alla punkter. Arbetsgivaren skriver att riskbedömningar och medarbetarundersökningar görs kontinuerligt. Man framhåller också att arbetsmiljöombuden deltar i arbetet i enlighet med samverkansavtalet på Regeringskansliet.

– Under hösten har vi haft samråd i åtta möten och arbetar utifrån vårt samverkansavtal. Vi har absolut tagit intryck av deras åsikter, säger Ann-Sofi Jupiter.

Men inom ST-avdelningen är man inte nöjd med samverkan som den sker i dag. Kommunikationen mellan parterna är inte heller så öppen och förtroendefull som den borde vara, anser hon.

Under senhösten genomfördes en kartläggning av personalens uppfattning om arbetsbelastningen och stressen, något som Arbetsmiljöverket hade krävt efter sin inspektion.

– Resultaten från kartläggningen bekräftar bilden av att enskilda medarbetare eller vissa delar av departementet periodvis har hög arbetsbelastning. Däremot är det inte ett generellt arbetsmiljöproblem i hela departementet, säger Ann-Sofi Jupiter.

Uppföljningen av den senaste kartläggningen pågår nu på de olika enheterna, enligt Ann-Sofi Jupiter. Inom kort ska varje enhet redovisa sin handlingsplan. Utifrån dessa ska parterna i samverkan utforma en handlingsplan för hela miljö- och energidepartementet.

Senare i år är ett nytt möte med Arbetsmiljöverket inbokat. Då kommer inspektörerna att utvärdera arbetsgivarens åtgärder.

 

Bli den första att tycka till!
NaturvårdsverketNyhetI vårändringsbudgeten får Naturvårdsverket tillbaka omkring 1,2 miljarder kronor på de anslag som i M-KD-budgeten drogs ned med 2,7 miljarder kronor. Men ovisshet om myndigheten får använda anslaget till egen personal försenar arbetet, säger generaldirektören Björn Risinger till Publikt.
MIGRATIONSVERKETNyhetFrån årsskiftet ska Migrationsverket sköta migrationsverksamheten vid ambassader och konsulat. Myndigheten tar därmed också över ansvaret för en del av utlandspersonalen.
Statens institutionsstyrelseNyhetRegeringen har gett Statskontoret i uppdrag att genomföra en översyn av verksamheten vid Statens institutionsstyrelse, SiS. Också Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ska granska SiS. Beskedet välkomnas av ST.
Individuell lönesättningFördjupningDen som presterar bra ska få mer betalt. Det är grundtanken bakom individuell lönesättning. Men forskning visar att sambandet mellan lön och prestation är svagt. Många vet inte ens vad de ska göra för att få mer i plånboken.
A-kassanNyhetDet är fortfarande stora skillnader i bedömningar mellan a-kassorna och Arbetsförmedlingen när de bedömer arbetslösas rätt till ersättning. Det konstaterar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, i en rapport.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetRegeringskansliet försökte påverka vilka uppgifter som Försäkringskassan lämnade ut till medier i samband med att generaldirektören Ann-Marie Begler sparkades. Det framgår av mejl som Dagens Nyheter tagit del av.
StatsbudgetenNyhetDet gick bra för staten under 2018. I sin årsredovisning pekar regeringen på att statens budget gick med 80 miljarder kronor i överskott under året. Det är 18 miljarder kronor bättre än under 2018.
ARBETSMILJÖVERKETNyhetEftersom Arbetsmiljöverket inte fick något höjt budgetanslag blir det en sänkt ambitionsnivå för verksamheten i år. Fortsätter åtstramningarna kan det bli tal om varsel kommande år. ”Vi måste ju hålla personalen på en nivå som vi har pengar till”, säger generaldirektör Erna Zelmin Ekenhem till Publikt.
DigitaliseringNyhetStaten måste se till att alla privatpersoner kan skaffa sig e-legitimation och att en lösning för e-legitimation i tjänsten tas fram. Det kravet framför nu Sveriges kommuner och landsting, SKL, till regeringen.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassan har fått en mer restriktiv inställning till att medarbetare distansarbetar, skriver medarbetaren Christer Järild i en debattartikel i Publikt. Enligt honom förekommer det att reglerna tillämpas godtyckligt och medarbetare med funktionsnedsättningar upplever att deras arbetsmiljö försämrats.
UpphovsrättNyhetEUs ministerråd röstade ja till det nya upphovsrättsdirektivet, som sedan tidigare godkänts av EU-parlamentet. Direktivet fick 19 ja-röster, medan Sverige och ytterligare fem länder röstade mot.
PostnordNyhetVi måste minska våra krav på tillgänglighet och utdelning för att säkra postservicen till alla i hela landet. Den varningsflaggan hissar Post- och telestyrelsen, PTS, i en rapport om postmarknadens utveckling.
ArbetsmiljöNyhetSjuktalen för unga statsanställda är oväntat höga. Därför gör Arbetsgivarverket och Vinnova en satsning för att hitta metoder att motverka ohälsan bland unga medarbetare på myndigheterna.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetTrots att myndigheten står inför det ”största varslet i modern tid” gav regeringen inte Arbetsförmedlingen något extra anslag i vårändringsbudgeten. ”Nu finns det inga pengar till att lindra fallet”, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson.
OffentlighetsprincipenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar återigen kritik mot utrikesdepartementet, UD, för hanteringen av allmänna handlingar. JO är mycket kritisk till att en journalist fått vänta mer än ett halvår på besked om handlingar han begärt.
KulturNyhetRiksrevisionen inleder en granskning av effekterna av fri entré till de statliga museerna, sedan regeringen i budgetpropositionen föreslagit att museerna ska fortsätta med gratis inträde.
MigrationNyhetEn tidigare anställd på Migrationsverket greps på torsdagen misstänkt för att på falska grunder ha hjälpt 121 afghaner att få visum till Sverige, uppger SVT. Mannen släpptes senare, men utredningen fortsätter.
KRIMINALVÅRDENNyhetUnder en övning för personal inom Kriminalvården som bär pepparsprej blev ett vakthavande befäl sprejad med skarp sprej i ansiktet av en kollega. Det hela var ett misstag till följd av ett tänkt skämt där skarp sprej förväxlades med oskarp, enligt en internutredning.
STNyhetSamma dag som vårändringsbudgeten presenterades samlades anställda och fackligt förtroendevalda inom ST utanför riksdagen för att protestera mot att regeringen inte skjuter till mer pengar till Arbetsförmedlingen. ”Om neddragningarna blir verklighet så raderas förutsättningarna för en nationell sammanhållen arbetsmarknadspolitik”, säger STs ordförande Britta Lejon till Publikt.
KRIMINALVÅRDENNyhetKriminalvården fick 335 extra miljoner kronor i vårändringsbudgeten. Men myndigheten hade begärt 800 miljoner. ”Det här löser inte våra problem”, säger STs avdelningsordförande Per Sunneborn.
ArbetsmiljöNyhetDet behövs stora utbildningssatsningar för att klara företagshälsovårdens behov av kompetensförsörjning, konstaterar Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak, i en ny rapport.
BrottslighetNyhetKnappt 450 personer har dömts till 1 100 år i fängelse sedan 2014. Det är resultatet av tolv myndigheters samverkan mot den organiserade brottslighet, som nu redovisas i en ny rapport.
StatsbudgetenNyhetSom väntat får inte Arbetsförmedlingen något extra tillskott i regeringens vårändringsbudget, som presenterades på onsdagen. Kriminalvården får inte de medel myndigheten begärt och satsningen på att bygga ut högskolan försenas. Däremot får Regeringskansliet mer pengar och fri entré på statliga museer återinförs.
LantmäterietNyhetLantmäteriet har fått fram 53 nya arbetstillfällen i Kiruna. Satsningen är en del av kompensationen för avvecklingen av statliga Radiotjänst som läggs ned 2020, rapporterar P4 Norrbotten.
RiksrevisionenNyhetRiksrevisionens granskningar av regeringen och myndigheterna leder till resultat. Det visar myndigheten i sin årliga uppföljningsrapport.
POSTNORDNyhetPå koncernstyrelsens initiativ får Postnords vd Håkan Ericsson och finanschefen Gunilla Berg lämna sina jobb med omedelbar verkan. ”ST ställer sig bakom beslutet”, säger STs vice avdelningsordförande Per-Åke Alenius.
StatsförvaltningNyhetRiksdagens konstitutionsutskott, KU, granskar nu hur det gick till när de två generaldirektörerna Ann-Marie Begler, Försäkringskassan, och Ulla Sandborgh, Svenska kraftnät, fick lämna sina myndigheter. På måndagen höll utskottet två förhör.
SkogsstyrelsenNyhetEfter avslutade förhandlingar står det klart att totalt 38 tjänster försvinner på Skogsstyrelsen. Det är klart färre än de 124 som varslades. ”Arbetsgivaren tog i uppåt”, säger Royne Andersson, STs avdelningsordförande.
JÄMSTÄLLDHETNyhetGenom en ny handbok vill Sveriges kvinnolobby driva på för förbättrad jämställdhet i arbetslivet via kollektivavtal. ”Vår bild är att kollektivavtalen skulle kunna användas betydligt mer än man gör i dag”, säger Jenny Andersson på Sveriges kvinnolobby.