Annons:
ST har gjort en tillbudsanmälan till Arbetsmiljöverket.Bild:Malin Hansson
Regeringskansliet
Nyhet
AVCarl von Schéele0 kommentarerTyck till!

ST anmäler miljö- och energidepartementet

Arbetsbelastningen för personalen på miljö- och energidepartementet är så hög att Arbetsmiljöverket ingrep i höstas. Ett av arbetsmiljöombuden som slog larm har därefter fått så omfattande arbetsuppgifter att personen känt sig hindrad i arbetsmiljöarbetet. Nu är ombudet sjukskriven och ST har gjort en tillbudsanmälan till Arbetsmiljöverket.

I augusti förra året gjorde Arbetsmiljöverket en inspektion på miljö- och energidepartementet, efter en tidigare anmälan från arbetsmiljöombuden. 

Nu har ett av de fackliga arbetsmiljöombud som slog larm sjukskrivit sig sedan cheferna, enligt anmälan, tilldelat personen en mängd nya arbetsuppgifter.

ST-avdelningen på Regeringskansliet anser att chefernas behandling av arbetsmiljöombudet är så pass allvarlig att man har gjort en tillbudsanmälan av händelsen till Arbetsmiljöverket. Enligt ST upplever ombudet att cheferna har agerat för att begränsa möjligheterna att verka som arbetsmiljöombud.

Enligt tillbudsanmälan har personen fått arbetsuppgifter utanför sitt sakområde och kompetens, uppgifter som kunde ha utförts av andra, mer lämpade personer på departementet.

– Man kan fråga sig varför ombudet fått så stora, extra arbetsuppgifter när arbetsmiljöombudet behöver ägna sig åt arbetsmiljöanmälan. De nya uppgifterna visar sig dessutom vara större än vad cheferna först meddelat, säger Anna Forssblad, STs sektionsordförande på miljö- och energidepartementet.

Personalchefen Ann-Sofi Jupiter vill inte kommentera det enskilda fallet.

– Det är alltid tråkigt och allvarligt när någon sjukskriver sig på grund av stress. Vi arbetar för att förhindra sådant, säger hon till Publikt.

Tillbudsanmälan har föregåtts av en lång period av arbetsmiljöproblem på departementet. Arbetsmiljöombuden och fackliga företrädare har under flera år påtalat den höga arbetsbelastningen, och uttryckt att personalstyrkan varit för liten och resurserna för små i förhållande till de arbetsuppgifter som måste utföras. Belastningen är så hög att en stor del av personalen har svårt att ta pauser eller släppa tankarna på jobbet under fritiden.

Enligt STs sektionsordförande Anna Forssblad blev problemen allvarliga för ett par år sedan när departementsledningen aviserade personalnedskärningar samtidigt som budgeten för departementets ansvarsområde ökade kraftigt.  

– Ungefär ett halvår senare när ett stort antal medarbetare flaggat om allt sämre hälsa, men även om kränkande särbehandling, skickade arbetsmiljöombuden in en anmälan till Arbetsmiljöverket, säger Anna Forssblad.

Efter Arbetsmiljöverkets inspektion av den psykosociala arbetsmiljön i augusti förra året fick departementet kraftig kritik. Vid sin inspektion beslutade Arbetsmiljöverket att arbetsgivaren ska undersöka en rad faktorer i arbetsmiljön, såsom krav kontra resurser, psykiskt påfrestande arbetssituationer, arbetstider och faktorer som kan ge upphov till kränkande särbehandling.

Inspektörerna ifrågasatte också om arbetsgivaren gjorde de riskanalyser som man enligt lag är ålagda att göra och om man samverkade med arbetstagarna, facket och arbetsmiljöombuden i enlighet med lagstiftningen.

– Arbetsgivaren tycker att anmälan till Arbetsmiljöverket var förhastad, säger Anna Forssblad.

I arbetsgivarens svar till Arbetsmiljöverket i november avvisas kritiken på alla punkter. Arbetsgivaren skriver att riskbedömningar och medarbetarundersökningar görs kontinuerligt. Man framhåller också att arbetsmiljöombuden deltar i arbetet i enlighet med samverkansavtalet på Regeringskansliet.

– Under hösten har vi haft samråd i åtta möten och arbetar utifrån vårt samverkansavtal. Vi har absolut tagit intryck av deras åsikter, säger Ann-Sofi Jupiter.

Men inom ST-avdelningen är man inte nöjd med samverkan som den sker i dag. Kommunikationen mellan parterna är inte heller så öppen och förtroendefull som den borde vara, anser hon.

Under senhösten genomfördes en kartläggning av personalens uppfattning om arbetsbelastningen och stressen, något som Arbetsmiljöverket hade krävt efter sin inspektion.

– Resultaten från kartläggningen bekräftar bilden av att enskilda medarbetare eller vissa delar av departementet periodvis har hög arbetsbelastning. Däremot är det inte ett generellt arbetsmiljöproblem i hela departementet, säger Ann-Sofi Jupiter.

Uppföljningen av den senaste kartläggningen pågår nu på de olika enheterna, enligt Ann-Sofi Jupiter. Inom kort ska varje enhet redovisa sin handlingsplan. Utifrån dessa ska parterna i samverkan utforma en handlingsplan för hela miljö- och energidepartementet.

Senare i år är ett nytt möte med Arbetsmiljöverket inbokat. Då kommer inspektörerna att utvärdera arbetsgivarens åtgärder.

 

Bli den första att tycka till!
POLISEN/KRIMINALVÅRDENNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu gör ett försök att vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det leder till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, uppger Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
På jobbet: rättshaveristerPå jobbetMyndigheter ska ge service. Men när någon hör av sig gång på gång med ständigt nya frågor och krav är det lätt att bli frustrerad. Experternas råd är att hålla dig sval och göra det du måste. Men inte mer.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.
STNyhetPå måndag startar STs värvningsturné i Kiruna. Fem personer har anställts för att åka landet runt med husbil fram till 4 december. STs totala budget för värvning i år är 15 miljoner kronor och förbundet hoppas värva runt 7 500 nya medlemmar, enligt projektledaren Karin Ahlgren.
HÄLSANyhetArbetslösa skattar sin hälsorelaterade livskvalitet sämre än de som har ett jobb. Särskilt markant är skillnaden vad gäller ångest och depression, visar en studie vid Umeå universitet, som tidningen Arbetsliv uppmärksammar.
InternationelltNyhetDanmark överväger förstärkt gränskontroll vid gränsen mot Sverige, efter två sprängattentat mot Skattestyrelsen och utanför en närpolisstation senaste veckan. Två män, hemmahörande i Sverige, misstänks för attentatet mot Skattestyrelsen.
informationssäkerhetNyhetPrimula, det system som ett fyrtiotal myndigheter använder för löneutbetalningar, misstänks ha drabbats av ett dataintrång. Statens servicecenter har nu skickat en varning till samtliga dessa myndigheter. En myndighetsanställd har polisanmälts för det misstänkta intrånget.
ArbetsmiljöNyhetTrakasserier och hot bör anses särskilt allvarliga om de drabbar statligt anställda. Staten som arbetsgivare behöver också få större möjlighet att skydda och hjälpa anställda som hotas eller trakasseras, anser Arbetsgivarverket i en skrivelse till regeringen.
LEDARSKAPNyhetKvinnliga chefer bedöms prestera bättre än manliga på 17 av 19 kompetensområden som är viktiga för ledarskap, enligt en amerikansk studie som presenteras i Harvard Business Review.
KRIMINALVÅRDENNyhetVar femte dansk kriminalvårdare som utsatts för hot och våld på jobbet utvecklar symtom på posttraumatiskt stressyndrom, enligt en dansk studie. Svensk kriminalvård skulle behöva mer kunskap om problemet, anser ST-företrädaren Joachim Danielsson.
DigitaliseringNyhetI en promemoria föreslår justitiedepartementet en ökad digitalisering av domstolarnas mål- och ärendehantering. Syftet är att effektivisera verksamheten och förbättra servicen till medborgarna.
ArbetsmiljöNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, och Arbetsmiljöverket genomför särskilda informationsinsatser för att öka arbetsgivares kunskaper om hur man motverkar trakasserier och sexuella trakasserier.
HögskolanNyhetMöjligheten att bli antagen till högskolan baserat på reell kompetens har inte lett till att många studenter utan formell behörighet har antagits, konstaterar Dagens Nyheter i en serie artiklar. Nu vill högskoleministern införa ett nationellt behörighetsprov.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen gjorde inte tillräckligt för att utreda anklagelser om trakasserier mellan kolleger på ett lokalkontor, skriver Diskrimineringsombudsmannen, DO, i ett beslut.
ArbetsförmedlingenNyhetYlva Johansson har nominerats till posten som Sveriges EU-kommissionär och kommer med stor sannolikhet att lämna jobbet som arbetsmarknadsminister. Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmdlingen, säger till Publikt att han hoppas att tillsättningen av en ny minister ska gå fort.
ArbetsmarknadNyhetTvå av tre i åldersgruppen 18-29 år tror att de kommer att byta karriär under sitt liv. Det visar en Sifo-undersökning som gjorts av Omställningsfonden. För att möta förändringen på arbetsmarknaden lanserar fonden tre reformförslag.
FörsäkringskassanNyhetRiksrevisionen ska granska hur Försäkringskassan arbetar med förebyggande sjukpenning och arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Trots att forskning visar att dessa insatser kan vara effektiva används de i låg utsträckning, skriver Riksrevisionen i ett pressmeddelande.
MigrationsverketNyhetFör ett år sedan avskedades Daniel López från Migrationsverket, där han varit anställd i över 30 år. Men i juli ogiltigförklarade Arbetsdomstolen, AD, avskedet och nu är han tillbaka på jobbet.
ArbetsmarknadNyhetArbetsförmedlingen rustar ned sina insatser för arbetssökande kraftigt, visar en genomgång i Dagens Nyheter. Antalet anställda har minskat med en femtedel, 130 lokalkontor lagts ner och budgeten för privata aktörer har minskat med 40 procent.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen har gett Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, i uppdrag att följa upp och utvärdera den reform om förstärkt rehabilitering för återgång i arbete som trädde i kraft 1 juli 2018.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen planerar att låta den informationsinriktade verksamheten kundtorg ingå i de 113 statliga servicekontor som drivs av Statens servicecenter. I höst genomförs ett pilotprojekt.