Annons:
ST har gjort en tillbudsanmälan till Arbetsmiljöverket.Bild:Malin Hansson
Regeringskansliet
Nyhet
AVCarl von Schéele0 kommentarerTyck till!

ST anmäler miljö- och energidepartementet

Arbetsbelastningen för personalen på miljö- och energidepartementet är så hög att Arbetsmiljöverket ingrep i höstas. Ett av arbetsmiljöombuden som slog larm har därefter fått så omfattande arbetsuppgifter att personen känt sig hindrad i arbetsmiljöarbetet. Nu är ombudet sjukskriven och ST har gjort en tillbudsanmälan till Arbetsmiljöverket.

I augusti förra året gjorde Arbetsmiljöverket en inspektion på miljö- och energidepartementet, efter en tidigare anmälan från arbetsmiljöombuden. 

Nu har ett av de fackliga arbetsmiljöombud som slog larm sjukskrivit sig sedan cheferna, enligt anmälan, tilldelat personen en mängd nya arbetsuppgifter.

ST-avdelningen på Regeringskansliet anser att chefernas behandling av arbetsmiljöombudet är så pass allvarlig att man har gjort en tillbudsanmälan av händelsen till Arbetsmiljöverket. Enligt ST upplever ombudet att cheferna har agerat för att begränsa möjligheterna att verka som arbetsmiljöombud.

Enligt tillbudsanmälan har personen fått arbetsuppgifter utanför sitt sakområde och kompetens, uppgifter som kunde ha utförts av andra, mer lämpade personer på departementet.

– Man kan fråga sig varför ombudet fått så stora, extra arbetsuppgifter när arbetsmiljöombudet behöver ägna sig åt arbetsmiljöanmälan. De nya uppgifterna visar sig dessutom vara större än vad cheferna först meddelat, säger Anna Forssblad, STs sektionsordförande på miljö- och energidepartementet.

Personalchefen Ann-Sofi Jupiter vill inte kommentera det enskilda fallet.

– Det är alltid tråkigt och allvarligt när någon sjukskriver sig på grund av stress. Vi arbetar för att förhindra sådant, säger hon till Publikt.

Tillbudsanmälan har föregåtts av en lång period av arbetsmiljöproblem på departementet. Arbetsmiljöombuden och fackliga företrädare har under flera år påtalat den höga arbetsbelastningen, och uttryckt att personalstyrkan varit för liten och resurserna för små i förhållande till de arbetsuppgifter som måste utföras. Belastningen är så hög att en stor del av personalen har svårt att ta pauser eller släppa tankarna på jobbet under fritiden.

Enligt STs sektionsordförande Anna Forssblad blev problemen allvarliga för ett par år sedan när departementsledningen aviserade personalnedskärningar samtidigt som budgeten för departementets ansvarsområde ökade kraftigt.  

– Ungefär ett halvår senare när ett stort antal medarbetare flaggat om allt sämre hälsa, men även om kränkande särbehandling, skickade arbetsmiljöombuden in en anmälan till Arbetsmiljöverket, säger Anna Forssblad.

Efter Arbetsmiljöverkets inspektion av den psykosociala arbetsmiljön i augusti förra året fick departementet kraftig kritik. Vid sin inspektion beslutade Arbetsmiljöverket att arbetsgivaren ska undersöka en rad faktorer i arbetsmiljön, såsom krav kontra resurser, psykiskt påfrestande arbetssituationer, arbetstider och faktorer som kan ge upphov till kränkande särbehandling.

Inspektörerna ifrågasatte också om arbetsgivaren gjorde de riskanalyser som man enligt lag är ålagda att göra och om man samverkade med arbetstagarna, facket och arbetsmiljöombuden i enlighet med lagstiftningen.

– Arbetsgivaren tycker att anmälan till Arbetsmiljöverket var förhastad, säger Anna Forssblad.

I arbetsgivarens svar till Arbetsmiljöverket i november avvisas kritiken på alla punkter. Arbetsgivaren skriver att riskbedömningar och medarbetarundersökningar görs kontinuerligt. Man framhåller också att arbetsmiljöombuden deltar i arbetet i enlighet med samverkansavtalet på Regeringskansliet.

– Under hösten har vi haft samråd i åtta möten och arbetar utifrån vårt samverkansavtal. Vi har absolut tagit intryck av deras åsikter, säger Ann-Sofi Jupiter.

Men inom ST-avdelningen är man inte nöjd med samverkan som den sker i dag. Kommunikationen mellan parterna är inte heller så öppen och förtroendefull som den borde vara, anser hon.

Under senhösten genomfördes en kartläggning av personalens uppfattning om arbetsbelastningen och stressen, något som Arbetsmiljöverket hade krävt efter sin inspektion.

– Resultaten från kartläggningen bekräftar bilden av att enskilda medarbetare eller vissa delar av departementet periodvis har hög arbetsbelastning. Däremot är det inte ett generellt arbetsmiljöproblem i hela departementet, säger Ann-Sofi Jupiter.

Uppföljningen av den senaste kartläggningen pågår nu på de olika enheterna, enligt Ann-Sofi Jupiter. Inom kort ska varje enhet redovisa sin handlingsplan. Utifrån dessa ska parterna i samverkan utforma en handlingsplan för hela miljö- och energidepartementet.

Senare i år är ett nytt möte med Arbetsmiljöverket inbokat. Då kommer inspektörerna att utvärdera arbetsgivarens åtgärder.

 

Bli den första att tycka till!
ArbetsförmedlingenNyhet8 000 personer har deltagit i något av Arbetsförmedlingens 14 snabbspår sedan starten 2016. Ungefär varannan av deltagarna var i jobb inom två år från att de startat sitt snabbspår, redovisar myndigheten.
EUNyhetEU-parlamentet och ministerrådets ordförande har kommit överens om ett förslag till en ny europeisk arbetsmyndighet. Förslaget ska närmast godkännas av ministerrådet och parlamentet.
ArbetsrättNyhetDen nya lagen om fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal skulle börja gälla först nästa år. Men nu skyndas arbetet på.
DiggFördjupningNär den nya myndigheten Digg ska samordna arbetet med att göra statsförvaltningen digital är det inte de statsanställdas it-arbetsmiljö som har högsta prioritet. Men generaldirektören Anna Eriksson konstaterar att frågan ändå är viktig: »Vi måste bygga system som är ändamålsenliga för att få ut nyttan av dem.«
ArbetsförmedlingenNyhetInspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, kommer att kalla till sig Arbetsförmedlingen för att få en förklaring till myndighetens it-problem, något som lett till felaktigt indragen aktivitetsersättning. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, S, kände inte till problemen, uppger SVT.
KronofogdenNyhetCentrum för rättvisa stämmer Kronofogden för slarv med enskildas pengar. Organisationen hävdar att det handlar om tusentals som kan ha drabbats och kräver nu skadestånd i två pilotfall.
ÖppenhetNyhetEtt EU-förslag som ska skydda visselblåsare kan i stället försvåra för dem som vill varna för oegentligheter, varnar Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen kan ha fattat tiotusentals felaktiga beslut om att dra in aktivitetsstöd till enskilda. Det är en automatiserad hantering som genererat de felaktiga besluten, rapporterar flera medier.
MigrationsverketNyhetDet var en privatperson som lyckades ändra meddelandet på Migrationsverkets talsvar till ”Jävla Migrationsverket” i slutet av januari. Myndigheten konstaterar att telefonfunktionen inte ”höll tillräckligt hög kvalitet”, skriver Dagens Nyheter.
ÖppenhetNyhetDen svenska FRA-lagen kommer att tas upp på nytt av Europadomstolen, skriver Advokatsamfundet. Domstolen tar upp frågan om lagens integritetsskydd i stor kammare.
STNyhetST frias från anklagelserna om vårdslös rådgivning i samband med att en kvinna sade upp sig från Åklagarmyndigheten. Enligt Stockholms tingsrätt saknas ett uppdragsavtal mellan parterna.
KronofogdenNyhetUnder förra året gjorde Kronofogden flera felaktiga utbetalningar till fordringsägare. Totalt uppgick de till närmare nio miljoner kronor. Enligt en internrapport upptäcktes flera fel av ren slump, uppger Ekot.
KonkurrensverketNyhetRiksrevisionen har inlett en granskning av Konkurrensverkets tillsynsverksamhet. Syftet är att granska om konkurrens- och upphandlingstillsynen sker effektivt och om myndighetens ingripanden är välgrundade.
PensionsmyndighetenNyhetJustitieombudsmannen, JO, har inlett en granskning av Pensionsmyndighetens ”okända” mejllåda. Samtidigt har JO upptäckt att den egna myndigheten har e-postadresser med 2 400 mejl från sju år som inte besvarats, skriver Dagens Nyheter.
UtrikesförvaltningenNyhetEn lokalanställd vid den svenska ambassaden i Teheran lämnade ut sekretessbelagda uppgifter om ett asylsökande par i Sverige, uppger SVT. Händelsen har utretts av utrikesdepartementet.
InformationssäkerhetNyhetVarningen för att ha känsliga uppgifter i utlandsägda molntjänster har väckt mycket diskussion på myndigheterna, säger Daniel Melin på Statens inköpscentral. Inom kort ska han presentera en förstudie om säkra och lagliga webbaserade kontorsstöd i offentlig verksamhet.
ArbetsrättNyhetEuropaparlamentet, ministerrådet och EU-kommissionen har preliminärt enats om ett nytt direktiv om tydligare och mer förutsägbara arbetsvillkor inom EU. TCO välkomnar överenskommelsen.
FörsäkringskassanNyhetRegeringen har gett Försäkringskassan i uppdrag att tillhandahålla säker it-drift till andra myndigheter. Nu efterlyser Försäkringskassans it-chef tydligare besked om vilka som ska omfattas.
SkogsstyrelsenNyhetSkogsstyrelsen har varslat om uppsägning av 124 anställda runt om i landet. Varslet är en direkt följd av minskade anslag i 2019 års budget och minskade uppdrag till myndigheten.
MigrationsverketNyhetEn handläggare vid Migrationsverket har anmälts till personalansvarsnämnden sedan hen i ett e-postmeddelande begärt 100 000 kronor i ersättning av en asylsökande. Handläggaren uppger att det var avsett som ett skämt.
Svenska kraftnätNyhetUlla Sandborgh, chef för Svenska kraftnät, avgår efter de missförhållanden som avslöjats vid myndigheten. Regeringen kritiserar henne för brister i säkerheten i myndighetens verksamhet.
BOLAGSVERKETNyhetFör Bolagsverkets anställda kom arbetsgivarens varsel som en överraskning, enligt STs avdelningsordförande Marica Hammarlund. ”Det är förstås jättetråkigt. Just nu är det ändå ganska lugnt, jag tror att informationen inte riktigt har sjunkit in än”, säger hon.
Statens institutionsstyrelseNyhetArbetsmiljöverket kräver snabba åtgärder för att minska riskerna för personalen när tvångsvårdade får ökad tillgång till internet. Annars hotar ett vite på 100 000 kronor. Bakgrunden är att personal trakasseras på sociala medier.
KriminalvårdenNyhetEtt växande underskott är orsaken till att Kriminalvården nu dragit i gång ett stort sparprogram. Myndigheten har inte gett besked om personalneddragningar, men enligt STs avdelningsordförande Per Sunneborn går det inte att spara på annat än personalkostnader.
ArbetsmarknadNyhetTrots att det finns tecken på en inbromsning i konjunkturen har arbetskraftsbristen inom staten ökat under hösten jämfört med våren 2018. Det visar Arbetsgivarverkets nya konjunkturbarometer.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket stoppar utbetalningar till Errin-programmet, som syftar till att stödja asylsökande som frivilligt återvänder till hemlandet. Stoppet omfattar samarbetet med en lokal organisation i Afghanistan.
StatsförvaltningNyhetEkonomistyrningsverket, ESV, har inlett en kartläggning av i vilken utsträckning myndigheter som är skyldiga att bedriva internrevision använder ledningssystem för sin ekonomistyrning.
StatsförvaltningNyhetSedan valet har inga nya myndighetschefer tillsatts, eftersom övergångsregeringen avstått från att fylla vakanserna. I dag saknar elva myndigheter en ordinarie högsta chef. På Regeringskansliet vill man inte svara på hur snabbt nya myndighetschefer kan vara på plats.
Bolagsverket NyhetBolagsverket har i dag varslat 40 anställda om uppsägning. Orsaken är att man behöver spara pengar, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.
LöneutvecklingNyhetSTs medlemmar på myndigheterna har haft en god löneutveckling de senaste två åren, visar statistik från förbundet. Snittökningarna ligger klart över avtalens miniminivåer.
FackligtNyhetSkillnaden i medlemsantal mellan TCO och LO krymper. Vid årsskiftet hade TCO-förbunden drygt 1,4 miljoner medlemmar, enligt Arbetet. Därmed skiljer bara 15 000 medlemmar mellan de två fackliga centralorganisationerna.
JämställdhetNyhetMän hindras ofta av informella kulturer på arbetsplatsen från att ta föräldraledigt. Ett skäl är att de inte vill vålla problem för kolleger som får ”täcka upp”, enligt forskning vid Göteborgs universitet.
Statens museerNyhetStatens museer har dålig kontroll över sina samlingar. De vet inte alltid vilka föremål de har, var de finns eller i vilket skick de är. De gör inte heller tillräckligt för att förebygga stölder, konstaterar Riksrevisionen efter en granskning.
JÄMSTÄLLDHETNyhetMän ”tar sig genom eldstormen” medan kvinnor ”lägger pussel”. Näringslivets chefer skildras med könsstereotyper i medierna, visar en studie från Handelshögskolan vid Örebro universitet.
It-säkerhetNyhetFlera myndigheter anlitar eller planerar att anlita Försäkringskassan för sin it-drift, skriver Upphandling24. Bland de aktuella myndigheterna nämner tidningen Myndigheten för digital förvaltning, Digg, och Barnombudsmannen, BO.
MigrationsverketNyhetEn anställd på Migrationsverket har kopplat upp sin hemdator mot arbetsdatorn med otillåten programvara och misskött sina arbetstider. Medarbetaren hade tillgång till olika it-system och har därmed äventyrat myndighetens it-säkerhet, skriver Migrationsverket i anmälan till personalansvarsnämnden och begär att personen avskedas.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket fortsätter att minska antalet anställda under 2019. I samband med att verksamheten upphör på fem orter varslar myndigheten om uppsägning av 92 medarbetare.