Arbetsgivarna bör göra staten attraktiv

DEBATT: DEBATT2017-09-20
Arbetsgivarverket bör fundera över hur ett avtal som gör staten till en attraktiv arbetsplats ska se ut, skriver två representanter för STs valkorporation.

En sektor som också framöver måste kunna konkurrera om kompetenta och välutbildade medarbetare förutsätter moderna arbetsgivare. Statligt anställda behöver arbetsgivare som har förmågan att se och förstå de verksamhetskrav och utmaningar vi står inför i dag och i framtiden.

STs valkorporation samlar ett antal ST-avdelningar på mindre arbetsplatser inom staten. Vi efterlyser arbetsgivare som prioriterar förbättringar i arbetsmiljön i stället för sämre anställningsvillkor.

När Fackförbundet ST 2016 gjorde en enkätundersökning om arbets­miljön i statlig sektor, uppgav 30 procent av de svarande att den psykosociala arbetsmiljön är dålig eller till och med mycket dålig.

Det visar att det är viktigt att satsa på förebyggande arbete och att man bör jobba proaktivt med arbetsmiljön.

Arbetsmiljöverket beslutade 2015 om en ny föreskrift med det övergripande syftet att minska den arbetsrelaterade ohälsan. Enligt föreskriften ska arbetsgivaren se till att chefer och arbetsledare har kunskaper om hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning samt kränkande särbehandling.

Arbetsgivarna har ett stort ansvar att arbeta för att de anställda inte ska drabbas av ohälsa som en följd av arbetet.

Konkurrensen om arbetstagarna ökar och de arbetsgivare som inte kan ge de anställda en bra arbetsmiljö och en anständig löneutveckling kommer att vara förlorare. Varje medarbetare i statlig tjänst är en ambassadör för sin arbetsplats och en viktig aktör för att bevara medborgarnas förtroende och tillit till den statliga verksamheten.

Varför fokuserar Arbetsgivarverket inte på att förbättra arbetsmiljön för att det ska vara attraktivt att jobba statligt?

Vi som är förtroendevalda på mindre myndigheter, statliga verk och institut kräver att arbetsgivarna arbetar aktivt med den psykosociala arbetsmiljön.

Vi ser också hur arbetsgivarna i årets avtalsrörelse vill urholka de villkor vi inom ST har förhandlat oss till. Dessa villkor behövs för att staten ska vara en attraktiv arbetsgivare, eftersom myndigheterna inte har kunnat konkurrera lönemässigt med den privata sektorn.

Vi menar att arbetsgivarna måste acceptera att även statsanställda behöver få känna uppskattning i sitt arbete i form av en anständig löneökning. Utan siffersatta löneökningar, individgaranti eller låglönesatsning riskerar en del av våra medlemmar att bli helt utan löne­utveckling, vilket är oacceptabelt för oss.

Arbetsgivarna vill tvinga på oss ett tillsvidareavtal utan bortre tidsgräns.

De vill också begränsa rätten till ledig­het för visstids­anställda samt slopa rätten till ersättning för läkemedel och läkarvård. Arbetsgivarverket pratar om att de ”eftersträvar avtal som bidrar till en effektiv verksamhet”, vilket är strunt – det handlar om att statligt anställda i framtiden ska stå med mössan i hand.

Vi vill att arbetsgivarna och Arbetsgivarverket funderar över vad som menas med ett hållbart arbetsliv och en statsförvaltning i världsklass – och hur vi skriver avtal som hjälper oss att nå dit.

För STs valkorporation

Daniel Granath, ordförande, ST inom SPV

Peter Bylund, ordförande, ST Forskning och tillväxt

Detta är ett debattinlägg. Det är skribenten som svarar för innehållet och de åsikter som förs fram i texten.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.