Hon förbereder det nya ST-styret

FÖRDJUPNING2003-08-06
Margaretha Carlström-Nilsson är ordförande för STs valberedning. Vid kongressen i november ska valberedningen presentera förslaget till förbundets nya styrelse.

Du är ordförande för STs valberedning, hur hamnade du på den posten?
– Ja, jag blev nominerad och vald vid förra förbundsstämman och utöver mig består valberedningen av nio personer.

Vad måste man tänka på när man ska vaska fram ett förslag på en ny förbundsstyrelse?
– Det är viktigt att utgå från förbundet i sin helhet och presentera förslag utan revirtänkande. Jag är vice ordförande för ST-Ams men i valberedningen är jag inte där för att driva avdelningens vilja utan för att se till vad som är bäst för förbundet.

Är inte det svårt att bortse från den egna avdelningens intressen?
– Det kan det vara men vi får hjälpas åt i valberedningen. Om någon börjar dra åt sitt eget håll måste valberedningen gemensamt ta ansvar för det uppdrag vi har. Att lägga ett förslag till styrelse som vi tror är det bästa för förbundet.

Kan avdelningarna påverka på något annat sätt?
– Ja, det kan de. Och de är otroligt viktiga. Avdelningarnas nomineringsarbete är grunden för vårt arbete och jag hoppas och tror att de tar sitt ansvar. Om avdelningarna ger oss ett dåligt underlag begränsas vårt arbete. Men jag är inte orolig, jag tror på avdelningarna.

Hur tycker du att en förbundsstyrelse ska vara komponerad?
– Självklart ska det vara en jämn fördelning mellan könen. Sedan ska ledamöterna helst vara jämt fördelade från hela landet och mellan olika yrkesgrupper. Förbundsstyrelsens sammansättning ska spegla förbundet i stort.

Har ni några speciella riktlinjer därutöver?
– Vi utgår från Junidokumentet. Där beskrivs förbundets framtida roll och uppgift. ST behöver en stark och engagerad styrelse som klarar av att utveckla förbundet i Junidokumentets anda.

Valberedningens uppdrag är viktigt, men kan det vara kul också?
– Ja, det är lite spännande. Vi ska presentera ett förslag med förankring inom förbundet och det är något av en utmaning. En rolig utmaning.

Det låter bra, vad gör ni just nu?
– Avdelningarna kommer att kontaktas med brev där de uppmanas komma in med sina nomineringar. Sedan har vi intervjuat den sittande styrelsens ledamöter för att se hur de har uppfattat styrelsearbetet, vad som fungerat bra och vad som fungerat mindre bra, vilka som står till förfogande för ytterligare en period och vilka som vill trappa ned.

Är det många som kandiderar för ytterligare en period?
– Den 25 april har valberedningen ett möte och då kommer vi att veta vilka som kandiderar och vilka som inte ställer upp.

ÄMNEN:

ST
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.