Kommentar - Lars Wetter, Råby

FÖRDJUPNING2003-12-08

Som framgått av tidigare inlägg av mig och ST-företrädaren Reidar Eriksson stämmer inte den bild som förmedlas i artikeln med vår upplevelse av arbetsmiljö och fackligt arbete vid Råby ungdomshem. Inga personer har sagts upp från Råby på grund av att de haft synpunkter eller varit fackligt engagerade. Tvärtom har jag uppmuntrat till dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare.
  
Det finns emellertid personer som inte fått förlängda förordnanden eller avslutat sina anställningar på annat sätt. Orsaken kan då ha varit att man av arbetsgivaren bedömts olämplig för den här typen av behandlingsarbete, vilket ibland kan ha lett till att enskilda personer känt sig motarbetade. Bland dem som slutat på Råby finns för övrigt både de som har och saknar högskoleutbildning.
  
Beskrivningen av det fackliga arbetet känner jag över huvud taget inte igen. Av hänsyn till den personliga  integriteten vill jag inte ta upp  och diskutera enskilda personer i ett sådant här forum.
Glädjande nog finns det i dag ett gott samarbete mellan arbetsgivare och fack på Råby. Den organisationsanalys, som refereras till i artikeln, är en viktig del i det förändringsarbete vid bedriver på Råby för att utveckla en bra institution och skapa en god arbetsmiljö. I det arbetet har självklart facken en nyckelroll.

Angående JO-beslutet:
I mitt svar till JO beskrev jag vår syn på detta som en individuell placering med kvalitetshöjande värde. Boendet var också inrett och således inte ett kalt isoleringsrum. Självklart tar vi till oss JO-beslutet och respekterar detta.

Lars Wetter, Råby

Bakgrund

Statstjänstemannen publicerar på följande sidor flera kritiska berättelser om arbetsförhållanden på statliga tvångsvårdsinstitutioner. Frågan har diskuterats det senaste halv-året på tidningens debattsidor. Den högste ansvarige chefen, generaldirektör Sture Korpi på Statens institutionsstyrelse (SiS), har i ett tidigare debattinlägg hävdat att kritiken saknar grund och att ”inga problem sopas under mattan” inom SiS. Hans påstående motsägs dock av en rad anställda eller före detta anställda som Statstjänstemannen haft kontakt med. Många av dem har dokumenterat händelser på arbetsplatsen i utförliga dagboks- eller minnesanteckningar, och flera har skickat sina redogörelser till SiS huvudkontor i Stockholm. Det är beskrivningar som handlar om mobbning, utfrysning och utköp av anställda som drivit fackliga krav eller kommit med synpunkter på verksamheten. Sture Korpi, lokala institutionschefer och STs avdelning inom SiS kommenterar artiklarna.

ÄMNEN:

Arbetsmiljö
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.