Hård kritik i konsultrapport

FÖRDJUPNING: RÅBY2003-12-08
På uppdrag av institutionsledningen har en utomstående konsult gjort en organisationsanalys av Råby ungdomshem.

På uppdrag av institutionsledningen har en utomstående konsult gjort en organisationsanalys av Råby ungdomshem. Följande citat är hämtade ur konsultens slutrapport från i mars:

”När det kom upp frågor där man inte följde regler eller var lojala mot fattade beslut sa man ofta ’så har vi alltid gjort på Råby’. (…) Förvånansvärt snabbt kom nyanställda in i detta beteende som är ett stort problem för Råby. Problemen finns både i ledningsgruppen och ute på avdelningarna där det är mycket solokörning inte minst i klientarbetet.”

”Ett annat område som förvånade mig var det stora antalet vikarier (…). Vikarierna går mellan avdelningar utan att någon egentligen har någon kontroll och ingen verkar bry sig heller.”

”Nästan alla som vi talat med framför synpunkter om att samarbetet mellan avdelningar inte fungerar. Ibland beskrivs det mer som konflikter och motsättningar som skadar Råby som helhet.”

”Tror också att cheferna inte fullt ut är lojala mot de centralt fattade besluten. Framgår att de inte till alla delar inser vad det är att vara arbetsgivarföreträdare.”

Motsättningar mellan fack och arbetsgivare har medfört att ”det mesta i dag sköts av externa fackliga företrädare. Här måste arbetsgivaren visa sin vilja till att återskapa förtroendet för det fackliga arbetet och samverkansgruppen.”
Kostnadsbudgetarna ”tar upp mycket tid och energi. (…) Ingen verkar tänka på helheten Råby. Inom detta område finns stora brister i kunskap och bristande uppföljning om hur pengarna används.”

Utifrån dessa iakttagelser föreslår konsulten att samtliga chefer utbildas i ledarskap och i rollen som arbetsgivarföreträdare, liksom i ekonomi.
En ekonomi-/kanslichef bör anställas omgående och ledningens arbetsfördelning och ansvarsområden måste förtydligas.

I rapporten påpekas att institutionen måste följa regler för personalarbete och arbetsrättsliga regler. Hela rekryteringsarbetet behöver också förbättras. Vakanta chefstjänster bör tillsättas med externa sökande, understryker konsulten.

Bakgrund

Statstjänstemannen publicerar flera kritiska berättelser om arbetsförhållanden på statliga tvångsvårdsinstitutioner. Frågan har diskuterats det senaste halv-året på tidningens debattsidor. Den högste ansvarige chefen, generaldirektör Sture Korpi på Statens institutionsstyrelse (SiS), har i ett tidigare debattinlägg hävdat att kritiken saknar grund och att ”inga problem sopas under mattan” inom SiS. Hans påstående motsägs dock av en rad anställda eller före detta anställda som Statstjänstemannen haft kontakt med. Många av dem har dokumenterat händelser på arbetsplatsen i utförliga dagboks- eller minnesanteckningar, och flera har skickat sina redogörelser till SiS huvudkontor i Stockholm. Det är beskrivningar som handlar om mobbning, utfrysning och utköp av anställda som drivit fackliga krav eller kommit med synpunkter på verksamheten. Sture Korpi, lokala institutionschefer och STs avdelning inom SiS kommenterar artiklarna.

ÄMNEN:

Arbetsmiljö
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.