Personliga påhopp löser inga problem

DEBATT: DEBATT2003-12-08
Positiv utveckling på Råby

I debatten som har förts om Råby ungdomshem den senaste tiden har endast den missnöjda personalens intresse fått stå i fokus. Jag vill gärna att ni läsare ska veta att det finns personal som ser positivt på utvecklingsarbetet på Råby.
Jag vill också lyfta fram att ungdomar som varit placerade på Råby är nöjda med både sin behandling och med personalen. Vid utflyttning från institutionen får ungdomarna svara på frågor i en intervju, om hur de har upplevt vistelsetiden på den avdelning som de har varit placerade på. Jag har som arbetsuppgift att handlägga ADAD-intervjuerna och därför underlag för uppgifterna.

Våra uppdragsgivare, socialtjänsten, får också svara i en enkät hur nöjda de är med den behandling och vård, som deras placerade ungdom får på Råby. Dessa svar är genomgående mycket positiva. Jag har även personligen tagit del av närkommunernas förändrade syn på Råby. De sade, att förut (i mitten av 1990-talet och tidigare) ville de helst inte placera ungdomar här och att de inte kände sig välkomna hit mm.

I dag har vår samverkan ökat och de vill gärna samarbeta med oss utanför gränserna med att utbyta erfarenheter, behandlingsmetoder mm. Likaså gäller det andra myndigheter som t ex polisen. Skylten med ”Obehöriga äga ej tillträde” har tagits bort och i stället finns ”Välkommen till Råby ungdomshem”. Vi har ofta studiebesök, allt från politiker till de som går i någon utbildningsform. Vi har dock fått säga nej till flera intressenter, för att verksamheten och framförallt ungdomarna inte ska bli lidande.

Många förändringar har alltså påbörjats till det bättre på Råby. Det gäller såväl behandlingsmetoder, utveckling av personalkompetens, familjearbetet och tydliga riktlinjer om vad som är gällande för all personal. Det måste hela tiden ske en utveckling i detta mycket viktiga och svåra arbete som vi utför dagligen. Och visst ska förändringsarbetet få flöda vidare i positiv riktning inom alla områden. Priset kan innebära att vissa låter sig fyllas på och lätt hänger med, medan andra låter sin motvilja vara oförändrad, fortsätter sin klagan och beskyller andra för sina misslyckanden så som de alltid har gjort.

Positiva förändringar är inte lika lätt att se för alla, men vi har alltid ett eget val hur/om vi vill se dem. Förändringar i positiv riktning kan enbart flöda då vi är öppna och delaktiga i dem. Med positiv delaktighet menar jag, att konstruktivt hitta den bästa lösningen och inte fokuseras vid problemet.

Personliga påhopp löser inga problem, tvärtom. Den positiva delaktigheten kan se olika ut beroende på vad vi har för arbetsuppgift, men vi är ändå alltid delaktiga i vår egen vilja till förändring, engagemang och yrkesstolthet.
Jag har arbetat i sju år på Råby och valt att följa förändringarnas positiva riktning. Jag förstår att mina ”glasögon” påverkar mitt sätt att se det, men jag vet också att många av mina kollegor delar min uppfattning. Denna förändring som påbörjats har institutionschefen Lars Wetter och ledningsgruppen varit pådrivande till och delaktiga i, glöm inte det.

Margitta Steen

Detta är ett debattinlägg. Det är skribenten som svarar för innehållet och de åsikter som förs fram i texten.

ÄMNEN:

Arbetsmiljö
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.