JO-kritik mot isoleringsstraff

FÖRDJUPNING2003-12-08
Råby ungdomshem får kritik av Justitieombudsmannen, JO, för att man hållit två ungdomar isolerade under lång tid utan lagligt stöd.

I april 1999 placerades en minderårig pojke i 15 dagar i isoleringsrum på Råby ungdomshem i Skåne.

I augusti samma år satt en annan pojke isolerad i 26 dagar. Enligt lagen om vård av unga, LVU, får intagna på ungdomshem  aldrig isoleras i mer än 24 timmar. Händelserna JO-anmäldes av en anställd på hemmet.

Institutionschefen Lars Wetter och SiS generaldirektör Sture Korpi har svarat att det inte var fråga om en så kallad avskiljning, eftersom ungdomarna fick möta personal då och då.  JO konstaterar dock i sitt beslut att SiS tolkning inte stämmer över-ens med vad lagstiftaren tänkt sig. Det var ”självfallet inte godtagbart” att isolera ungdomarna som man gjorde på Råby, slår JO fast.

– Det är ett grundläggande krav att alla inskränkningar av de intagnas fri- och rättigheter i olika hänseenden har stöd i lag, skriver JO, som också skickat beslutet till socialdepartementet för att uppmärksamma ärendet.

Bakgrund

Statstjänstemannen publicerar flera kritiska berättelser om arbetsförhållanden på statliga tvångsvårdsinstitutioner. Frågan har diskuterats det senaste halv-året på tidningens debattsidor. Den högste ansvarige chefen, generaldirektör Sture Korpi på Statens institutionsstyrelse (SiS), har i ett tidigare debattinlägg hävdat att kritiken saknar grund och att ”inga problem sopas under mattan” inom SiS. Hans påstående motsägs dock av en rad anställda eller före detta anställda som Statstjänstemannen haft kontakt med. Många av dem har dokumenterat händelser på arbetsplatsen i utförliga dagboks- eller minnesanteckningar, och flera har skickat sina redogörelser till SiS huvudkontor i Stockholm. Det är beskrivningar som handlar om mobbning, utfrysning och utköp av anställda som drivit fackliga krav eller kommit med synpunkter på verksamheten. Sture Korpi, lokala institutionschefer och STs avdelning inom SiS kommenterar artiklarna.

ÄMNEN:

Arbetsmiljö
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.