Ledningen är negativ till facket

FÖRDJUPNING: KLARÄLVSGÅRDEN2003-12-08
– Klarälvsgården var ett drömjobb för mig. Tankarna på det som hänt kommer över mig dagligen.

Det är tre månader sedan ST-medlemmen Marléne Engström lämnade den arbetsplats hon var med om att bygga upp från starten i mars 2001. Hon var inte ensam om att välja den utvägen.

– Från början var vi 17 behandlingsassistenter på min avdelning Visten, i dag är fyra av dem kvar. Jag tror att det är 40 personer sammanlagt som gått genom dörrarna på Klarälvsgården.

Marléne Engström  lämnade även uppdraget som huvudskyddsombud på arbetsplatsen. Strax innan hade två fackliga kollegor från Seko också sagt upp sig.

De tre före detta fackliga företrädarna är entydiga:
Ledningens negativa inställning till fackligt arbete och rena trakasserier mot dem som företrädare gjorde det till slut omöjligt att stanna kvar.

– Vi var nybörjare på det fackliga, så i början var det inga problem – de körde bara över oss. Sedan när vi lärt oss blev det värre, säger Jan Lydén, Seko.

Det fanns många brister i den relativt nystartade verksamheten, ansåg de fackliga representanterna. Facken skrev en gemensam punktlista över sådant som borde rättas till och förbättras, till exempel:

  •  ibland för låg grundbemanning
  •  otillräcklig handledning
  •  otillräcklig introduktion för vikarier
  •  icke fungerande belöningssystem och dålig dokumentation i elevvården.
  •  hög personalomsättning
  •  brister i säkerheten för personalen

– Det var då allting började, säger Marléne Engström. Institutionschefen Peter Gustafsson började ifrågasätta min och de övriga fackföreträdarnas roll.

Institutionschefen påstår nu inför personalen att Marléne Engström inte är huvudskyddsombud. Fackföreträdarna anklagades för att mobba en person. Fackklubbarnas rum är plötsligt en dag tömt och låskolven bytt.

– De ändrade tider på samverkansmöten så att Marléne och jag inte kunde vara med. Och mig ryckte de huvudnyckeln av, säger Jan Lydén.
De tre fackföreträdarna kände sig till sist så pressade att de sjukskrev sig.

– Institutionschefen frågade på ett personalmöte om inte vi skulle väljas bort. ”De kommer ju ändå inte tillbaka”, berättar Sekokollegan Niclas Ericsson.

Kenneth Wahlström på SiS huvudkontor i Stockholm reste till Klarälvsgården för att klara ut situationen. Institutionschefen fick en vecka på sig att hitta en lösning som innebar att de tre kunde komma tillbaka till jobbet. Men veckan gick utan att chefen hördes av och de tre fackliga företrädarna valde att lämna arbetsplatsen.

– Vi stred för personalpolitik och arbetsmiljöarbete, och jag tror att man på huvudkontoret uppskattade det, säger Marléne Engström. Men institutionscheferna har oerhört stor makt, det tycks inte vara så mycket huvudkontoret kan göra.
Hon har nu fått hjälp av STs förbundsjurist i förhandlingar med SiS om skadestånd för kränkning av föreningsrätten och kränkande särbehandling. 

När personalen  behandlas illa påverkas det eleverna, påpekar Marléne Engström.

– ”Min” elev fick vara med om tre byten av kontaktperson. En slutade efter att ha blivit utsatt för våld. Ingen ringde och frågade hur han mådde. Den nya kontaktpersonen tyckte att han aldrig hade varit på en så sjuk arbetsplats tidigare och slutade. Och sedan slutade även jag.

Bakgrund

Statstjänstemannen publicerar flera kritiska berättelser om arbetsförhållanden på statliga tvångsvårdsinstitutioner. Frågan har diskuterats det senaste halv-året på tidningens debattsidor. Den högste ansvarige chefen, generaldirektör Sture Korpi på Statens institutionsstyrelse (SiS), har i ett tidigare debattinlägg hävdat att kritiken saknar grund och att ”inga problem sopas under mattan” inom SiS. Hans påstående motsägs dock av en rad anställda eller före detta anställda som Statstjänstemannen haft kontakt med. Många av dem har dokumenterat händelser på arbetsplatsen i utförliga dagboks- eller minnesanteckningar, och flera har skickat sina redogörelser till SiS huvudkontor i Stockholm. Det är beskrivningar som handlar om mobbning, utfrysning och utköp av anställda som drivit fackliga krav eller kommit med synpunkter på verksamheten. Sture Korpi, lokala institutionschefer och STs avdelning inom SiS kommenterar artiklarna.

ÄMNEN:

Arbetsmiljö
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.