SiS har goda förbindelser

FÖRDJUPNING: STURE KORPI, SIS2003-12-08
Kommentar från Sture Korpi, generaldirektör på Statens institutionsstyrelse (SiS)

Statstjänstemannen har bett mig kommentera uppgifter om förhållandena på fyra SiS-institutioner, lämnade av företrädesvis några tidigare anställda inom SiS. På det begränsade utrymme jag tilldelats är det omöjligt att kommentera alla påståenden. Som jag tidigare framhållit (Statstjänstemannen nr 4/2002) har SiS som arbetsgivare ett bra förhållande till de fackliga organisationerna, där parterna arbetar konstruktivt och med respekt för varandra.

SiS nya arbetsmiljöprogram har införts i organisationen tillsammans med skyddsorganisationen och fackliga företrädare. Att detta arbete burit frukt visar sig nu i en ny rapport från SCB, där SiS personal genom enkätsvar fått värdera sin arbetssituation. Svarsfrekvensen var hög, mer än 80 procent. Enligt SCB ger personalen SiS ett starkt godkänt betyg. Det så kallade nöjd-medarbetar-index (NMI) är 58 för SiS personal, vilket motsvarar 6,2 på en skala där 4,6 är godkänt. Inom ungdomsvården varierade personalens NMI mellan 73 och 46.

Områden som får höga betyg är framtiden, det vill säga att personalen vill arbeta kvar inom SiS,  arbetstillfredsställelse, samverkan och delaktighet, ledning, respekt och öppenhet.
Det personalen är mindre nöjd med och ville förbättra var exempelvis lönen och den fysiska arbetsmiljön. Personalens betyg har höjts sedan en tidigare mätning, vilket visar att arbetsmiljöarbetet har gett resultat, inte minst tack vare stort fackligt engagemang.

För att kunna bedriva en professionell vård måste SiS ha kvalificerad och omdömesgill personal. De personer vi ”köpt ut” i samförstånd med facket har fått lämna oss därför att de visat sig vara olämpliga i behandlingsarbete med utsatta ungdomar eller missbrukare. Om dessa personer är fackligt engagerade eller ej har ingen betydelse i sammanhanget. 

Bakgrund

Statstjänstemannen publicerar flera kritiska berättelser om arbetsförhållanden på statliga tvångsvårdsinstitutioner. Frågan har diskuterats det senaste halv-året på tidningens debattsidor. Den högste ansvarige chefen, generaldirektör Sture Korpi på Statens institutionsstyrelse (SiS), har i ett tidigare debattinlägg hävdat att kritiken saknar grund och att ”inga problem sopas under mattan” inom SiS. Hans påstående motsägs dock av en rad anställda eller före detta anställda som Statstjänstemannen haft kontakt med. Många av dem har dokumenterat händelser på arbetsplatsen i utförliga dagboks- eller minnesanteckningar, och flera har skickat sina redogörelser till SiS huvudkontor i Stockholm. Det är beskrivningar som handlar om mobbning, utfrysning och utköp av anställda som drivit fackliga krav eller kommit med synpunkter på verksamheten. Sture Korpi, lokala institutionschefer och STs avdelning inom SiS kommenterar artiklarna.
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.