AI kan förutsäga framtida arbetslöshet

ARBETSMARKNAD2023-11-13

Genom att kombinera artificiell intelligens, AI, med mänskliga bedömningar kan framtida arbetslöshet förutsägas, enligt en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.

Forskarna har studerat olika metoder för att förutsäga framtida arbetslöshet. Vem är bäst på att göra den förutsägelsen den enskilde själv, arbetsförmedlaren eller en AI-algoritm? Enligt rapporten är det AI-algoritmen som är bäst på att förutsäga hur lång tid någon kan förväntas vara arbetslös, men en kombination av AI och mänskliga bedömningar är det allra bästa.

I studien har man utvecklat ett metodologiskt ramverk för att förstå skillnaderna mellan metoderna och jämfört dem med det faktiska utfallet, förklarar Gerard van den Berg, en av forskarna bakom rapporten, i ett pressmeddelande.

”Den här typen av förutsägelser kan vara viktiga för att ge de arbetslösa den hjälp och de insatser de eventuellt behöver i ett tidigt skede”, betonar han.

Rapporten visar att AI oftast är bäst på att med hög noggrannhet förutsäga den arbetssökandes jobbchanser. AI-algoritmen förmår dessutom att förutsäga vilka personer som kommer att få jobb snabbt. Dessutom har den förmåga att undvika felaktiga förutsägelser avseende jobbchanserna för dem som kommer att bli långtidsarbetslösa.

I det dagliga praktiska arbetet på en arbetsförmedling vill man undvika att felklassificera individen, och då är maskininlärningen det bästa verktyget av de tre, menar forskarna.

Samtidigt finns det situationer där den arbetssökande själv är bättre, eller lika bra, på att bedöma sina jobbchanser. Kvinnors självbedömningar är enligt rapporten generellt något mer korrekta än algoritmerna, och även yngre har lättare att göra korrekta uppskattningar av sina jobbchanser.

I slutändan menar forskarna ändå att det är en sammanvägning av metoderna som ger bäst resultat:

”Vår forskning har gett oss värdefulla insikter om arbetslöshetsprognoser. Vi bedömer att det är särskilt värdefullt att kombinera algoritmen med den arbetslöses egen bedömning. Allt fångas inte av en algoritm baserad på historiska data”, konstaterar Gerard van den Berg.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA