Aktiv arbetsmarknadspolitik gynnar kvinnlig sysselsättning

ARBETSMARKNAD2022-03-07

Aktiv arbetsmarknadspolitik och fungerande förskola har stor betydelse för jämställdheten, visar en internationell jämförelse från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.

Forskaren Rense Nieuwenhuis vid Stockholms universitet har gjort en jämförande studie av välfärdsutgifter i 30 OECD-länder under perioden 1985–2018. Rapporten visar att länder som har en aktiv arbetsmarknadspolitik och någon form av förskola för barnen också har ett högre arbetskraftsdeltagande och lägre arbetslöshet bland kvinnor.

Det högsta kvinnliga deltagandet i arbetskraften finns enligt studien i länder som investerat i aktiv arbetsmarknadspolitik, samt har någon form av barnomsorg och förskoleverksamhet. Arbetslösheten bland kvinnor är också lägre i länder med en aktiv arbetsmarknadspolitik.

”Arbetsmarknadspolitiken är kanske framför allt viktig för kvinnor som är aktiva på arbetsmarknaden, men det är tydligt i mina data att familje- och arbetsmarknadspolitiken samspelar för att kvinnorna ska gå in på arbetsmarknaden”, framhåller Rense Nieuwenhuis i ett pressmeddelande.

Enligt jämförelsen i rapporten är arbetsmarknads- och familjepolitiken delvis substitut till varandra. Rense Nieuwenhuis konstaterar också att de har en avtagande marginalnytta på så vis att om ett land ökar utgifterna i det ena politikområdet påverkar det avkastningen från det andra.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA