Anställd sägs upp efter narkotikadom

SJÖFARTSVERKET2023-04-11

En anställd på Sjöfartsverket sägs upp efter en tingsrättsdom gällande bland annat narkotikabrott, penningtvätt och vapenbrott.

Som Publikt tidigare rapporterat hade den anställde på Sjöfartsverket som nu dömts för flera brott en säkerhetsklassad tjänst, som han stängdes av från i samband med åtalet. Arbetsgivaren gjorde en omplaceringsutredning och erbjöd ett icke säkerhetsklassat arbete, men den anställde svarade inte.

I rättsprocessen hävdade mannen att han av en slump hittat en ryggsäck i skogen med över fem kilo hasch, att hans bror övertalade honom att inte gå till polisen och att de sedan överlät narkotikan till andra som skulle sälja den.

Nu har domen fallit, och den anställde på Sjöfartsverket döms till fängelse i 15 månader. Tingsrätten skriver i domen att strafftiden justerats med hänsyn till att mannen sannolikt skulle förlora sitt arbete.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA