Anställda i staten får egen e-legitimation

STATSFÖRVALTNING2019-06-05

Nio myndigheter samverkar i planer för att lansera en e-tjänstelegitimation för statsanställda, skriver Computer Sweden. 36 000 anställda berörs inledningsvis av tjänsten, som ska drivas av Försäkringskassan.

Snart lanseras ett e-ID för statligt anställda att använda i tjänsten, rapporterar Computer Sweden. I juni ska Försäkringskassan presentera en lösning för en e-tjänstelegitimation för autentisering, inloggning och signering. Den nya e-legitimationen ska ge de anställda tillgång till det de behöver på den egna myndigheten, men även hos andra myndigheter. Detta är särskilt viktigt inom Statens servicecenter, där personalen behöver tillgång till information från flera myndigheter.

Enligt tidningen samverkar just nu nio myndigheter om den nya lösningen – förutom Försäkringskassan också Barnombudsmannen, Brottsoffermyndigheten, Kronofogdemyndigheten, Pensionsmyndigheten, Riksgälden, Skatteverket, Statens servicecenter och Tullverket. Totalt berörs cirka 36 000 anställda av lösningen i nuläget. Men ambitionen är att alla statliga verksamheter i framtiden ska kunna använda e-tjänstelegitimationen.

Det är Försäkringskassan som har åtagit sig att driva tjänsten, men enligt projektledaren Per Jauring handlar det inte om ett leverantör-kundförhållande, utan om ett samarbete mellan myndigheterna:

”Det är total transparens gällande kostnadsbilden där alla betalar självkostnadspris. Utvecklingen av tjänsten sker gemensamt och vi har också gemensamma forum för styrningen”, säger han till Computer Sweden.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA