Annons:

Utredning vill ha omstart för digitaliseringen

DIGITALISERING2018-01-11

Staten behöver en omstart och tydligare mål för den pågående digitaliseringen, enligt regeringens särskilde utredare Hans-Eric Holmqvist. Utredaren föreslår också att en statlig e-legitimation införs.

Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster har lämnat sitt slutbetänkande till regeringen. Betänkandet har fått namnet ”reboot”, omstart på svenska, därför att utredaren Hans-Eric Holmqvist anser att det behövs en omstart för det pågående digitaliseringsarbetet.

Utredningen föreslår att riksdagen fastställer ett mål för den offentliga förvaltningens digitalisering. Målet ska ligga till grund för regeringens redovisning till riksdagen och styrningen av de offentliga myndigheterna. Utredningen vill också att ett digitaliseringsmål fastställs för alla statliga myndigheter.

”Digitaliseringen av den offentliga förvaltningen behöver accelerera för att öka effektiviteten i den offentliga verksamheten, förenkla privatpersoners vardag och främja innovation och deltagande i samhället i stort”, kommenterar civilminister Ardalan Shekarabi, S, i ett pressmeddelande.

Enligt utredningen behövs en särskild intern process för förvaltningsgemensamma digitala funktioner. Den bör fastställas av regeringen, som också bör fastställa en övergripande strategi och tidplan för digitalisering och it i den offentliga förvaltningen.

Utredaren anser att det ska vara ett statligt åtagande att tillhandahålla e-legitimation för att säkerställa individers identitet. Den statliga e-legitimationen ska utfärdas samtidigt med en statlig fysisk identitetshandling.

Den statliga e-legitimationen ska kunna användas för identifiering hos myndigheter, men också kunna fungera som en mobil e-legitimation, som kan fungera som en backup om till exempel mobiltelefonen blir obrukbar. E-legitimationen ska också kunna användas i Europa.

Utredningen föreslår att Mina meddelanden ska regleras tydligare i en lag om infrastruktur för digital post. I lagen ska anpassningar till dataskyddsförordningen och fördelning av personuppgiftsansvaret regleras. Enligt utredaren bör infrastrukturen öppnas upp också för privata aktörer som avsändare, vilket också bör regleras i lag.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA