Annons:

SKL kräver e-legitimation till alla

DIGITALISERING2019-04-16

Staten måste se till att alla privatpersoner kan skaffa sig e-legitimation och att en lösning för e-legitimation i tjänsten tas fram. Det kravet framför nu Sveriges kommuner och landsting, SKL, till regeringen.

SKLs styrelse har ställt sig bakom ett förslag om e-legitimation för privatpersoner och e-legitimation i tjänsten. SKL vill att det ska vara lika enkelt att legitimera sig digitalt som analogt. Organisationen vill också sätta stopp för att handläggare på myndigheter i tjänsten tvingas använda sin privata e-legitimation gentemot andra myndigheter eller organisationer.

Därför anser SKL att staten ska ta ansvar för en gemensam infrastruktur för e-legitimering och e-underskrifter i tjänsten. Också privata utförare ska ges samma förutsättningar som offentliga aktörer, när det gäller digital identitetshantering och möjlighet att skapa digitala lösningar.

”Allt fler välfärdstjänster erbjuds digitalt, men alla kan inte få en e-legitimation. Det är ett demokratiskt problem. Att inte alla privatpersoner som vill kan använda digitala tjänster är också ineffektivt och skapar merarbete för kommuner och regioner som tvingas till fortsatt manuell hantering. Staten bör bidra till att kommuner och regioner ges rätt förutsättningar att jobba smartare för att klara välfärdens kompetensförsörjning”, kommenterar SKLs ordförande Anders Knape i ett pressmeddelande.

SKL föreslår att regeringen uppdrar till Myndigheten för Digital förvaltning, Digg, att utveckla ett system för e-legitimation till alla privatpersoner och ett ansvar att utveckla och förvalta en lösning för e-legitimation i tjänsten. Grupper som i dag står utanför systemet med e-legitimation är till exempel nyanlända med samordningsnummer, yngre personer, personer med brottsbelastning och personer som av andra skäl inte kan bli kund i någon bank.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA