Bild: Getty Images

Antalet delpensioner kvar på låg nivå

TJÄNSTEPENSION2023-06-01

Polisen och Skatteverket är de myndigheter som godkänner flest delpensioner, visar statistiken för 2022. Förra året var antalet statligt anställda som beviljades delpension det näst lägsta sedan systemet infördes. När de statliga arbetsgivarna nu ska göra större avsättningar till tjänstepensionen för alla kommer möjligheten till delpension att försvinna helt för personer födda 1966 och senare.

Längst ned i artikeln finns en tabell som visar antalet beviljade delpensioner under 2022 på alla statliga myndigheter.

Delpension innebär att arbetsgivare kan ge anställda möjlighet att gå ned i arbetstid de sista åren i arbetslivet, och delvis kompensera lönebortfallet. Modellen infördes 2004 i den statliga sektorn, och de första åren beviljades mellan 1 700 och drygt 2 000 statligt anställda per år delpension.

Men därefter har trenden varit att allt färre fått möjlighet till denna form av nedtrappning av arbetstiden. De 955 beslut om delpension som fattades på statliga myndigheter under 2022 innebar dock en ökning från 2021 års bottennotering, 842 beslut. Helén Högberg, statistiker på Statens tjänstepensionsverk, SPV, sade då till Publikt att det låga antalet kunde ha ett samband med möjligheten till hemarbete under pandemin.

Trenden är långsiktigt nedåtgående även när det gäller delpensionens omfattning i tid. Som mest kan anställda få gå ned till 50 procents arbetstid, men under senare år har så generösa villkor blivit alltmer sällsynta. Numera får fyra av fem delpensionärer maximalt 20 procents arbetstidsförkortning.

När fack och arbetsgivare i början av maj i år kom överens om förändringar i tjänstepensionsavtalet för statligt anställda ingick det i överenskommelsen att avskaffa möjligheten till delpension för anställda födda 1966 och senare.

Många myndigheter har dock redan anammat en restriktiv hållning. Stora myndigheter som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan beviljade förra året endast 20 respektive 6 delpensioner.

Andra statliga arbetsgivare fortsätter att godkänna delpension i relativt sett större omfattning. Inom Polisen fick 139 anställda delpension under 2022. På Skatteverket fattades samma år 80 beslut om delpension.

Enligt Skatteverkets tillförordnade HR-direktör Anita Berlin beror det på en medveten strategi att försöka få äldre anställda att stanna kvar så länge som möjligt.

– Vi har ett väldigt starkt ”behållaperspektiv”, och ser att delpensionerna är ett bra sätt att säkra kompetensöverföringen när äldre medarbetare blir kvar i arbetslivet, säger hon.

På Skatteverket kan äldre anställda söka delpension två gånger per år, och ungefär hälften av ansökningarna beviljas. De flesta som får ansökan beviljad är 63 år eller äldre.

Finansieringen sker med omställningsmedel.

– Vi tar regelbundet upp delpensionerna i dialog mellan parterna och ser hur stor del av omställningsmedlen vi kan använda, säger Agneta Berlin.

Hur efterfrågan kan komma att förändras framöver – i takt med att delpensionssystemet fasas ut – är osäkert, menar hon.

– Vi har färre som söker delpension, vilket troligen hänger samman med vår åldersstruktur. Man kan också tänka sig att intresset påverkas av hur arbetslivet förändras. Exempelvis kanske återhämtningen kan ske på annat sätt än genom minskad arbetstid, om man har möjlighet att delvis arbeta på distans.

Delpensionsavtal fasas ut

  • Avtalet om delpension på det statliga området innebär att arbetsgivare kan bevilja anställda att gå ned i arbetstid från 61 års ålder, och kompensera lönebortfallet till 60 procent. Arbetstiden kan minskas med maximalt 50 procent.
  • I maj enades fack och arbetsgivare inom staten om förändringar i tjänstepensionsavtalet från 1 januari 2024, som innebär arbetsgivarnas pensionsinbetalningar för anställda som är födda mellan 1966 och 1987 höjs från 4,5 till 6 procent av lönen, men i överenskommelsen ingår också att denna grupp förlorar möjligheten att beviljas delpension.
  • Statligt anställda som är födda 1965 eller tidigare får en mindre höjning av pensionsinbetalningarna, från 4,5 till 5 procent. Enligt övergångsregler kan de även fortsättningsvis ansöka om delpension. Den som beviljas delpension får dock inte den höjda pensionsavsättningen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA