Arbetsförmedlare ska följa klienten från frivården

ARBETSFÖRMEDLINGEN2023-09-28

Kriminalvården och Arbetsförmedlingen ändrar formerna för sitt samarbete kring Kriminalvårdens klienter. I fortsättningen ska arbetsförmedlarna utgå från frivårdskontoren, och inte längre arbeta på anstalterna.

Kriminalvården konstaterar i en nyhetstext på myndighetens webbplats att en genomförd översyn visar att arbetsförmedlare inom frivården ofta får börja om med arbetet efter den villkorliga frigivningen.

”Överlämningen när klienten lämnar anstalten och ska till frivården har inte fungerat så smidigt och sömlöst som önskat. Nu ska arbetsförmedlaren på frivården arbeta med digitala möten och börja kontakten med klienten på anstalten, och sedan följa samma person även efter villkorlig frigivning”, berättar Anki Prestberg Ahlström på Kriminalvårdens enhet för verksamhetsprocesser i pressmeddelandet.

Enligt Kriminalvården ska den nya ordningen fungera bättre för de intagna. Med den nya modellen kommer den enskilde att få kontakt med en arbetsförmedlare från hemorten, oavsett var i landet straffet avtjänas.

Anki Prestberg Ahlström tror att den nya modellen kommer att ge förbättrad samverkan:

”Sedan i december står det också inskrivet i Arbetsförmedlingens instruktion att de ska samarbeta med oss. Tidigare har vi endast haft en överenskommelse mellan myndigheterna, men i och med detta blir samarbetet stadigare och tydligt långsiktigt.”

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA