Kriminalvården sänker utbildningskrav

KRIMINALVÅRDEN2023-09-15

Kriminalvården ska bredda rekryteringen av kriminalvårdare, genom en överenskommelse med Arbetsförmedlingen. Myndigheten tar bland annat bort kravet på gymnasieutbildning för att fler lämpliga arbetssökande ska kunna få jobb.

Kriminalvården har hittills krävt gymnasieutbildning när kriminalvårdare rekryterats. Nu breddas rekryteringen och myndigheten kommer även att godkänna annan utbildning i kombination med yrkeserfarenhet som Kriminalvården bedömer som relevant. Kriminalvården vill också gärna ha äldre sökande samt sökande som kan fler språk än svenska.

”Vi behöver bredda vår traditionella rekrytering och finna sätt för personer som är arbetslösa och kanske behöver stöd med till exempel språkinsatser att få jobb hos oss. Vi vill inte riskera att på grund av formella krav missa personer som är väl lämpade för kriminalvårdaryrket. Med det sagt vill vi inte heller ge fel förväntningar om att yrket ställer lägre krav än det faktiskt gör”, understryker Hanna Frummerin, enhetschef för verksamhetsnära HR, i ett pressmeddelande.

Samarbetet med Arbetsförmedlingen innebär bland annat att det ska genomföras informationsinsatser till arbetssökande via Arbetsförmedlingens kanaler samt regionala rekryteringsträffar tillsammans med Kriminalvården.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA