Arbetsförmedlingen begär ökat anslag nästa år

ARBETSFÖRMEDLINGEN2022-03-17

Arbetsförmedlingen begär 430 miljoner kronor i ökat förvaltningsanslag för att klara den egna verksamheten under 2023. Myndigheten håller också öppet för att nya satsningar mot långtidsarbetslösheten kan föra med sig extra kostnader.

De långtidsarbetslösa möter en betydligt kärvare situation på arbetsmarknaden nu och framåt, då allt fler i arbetsför ålder är utan arbete under en allt längre tid. Det konstaterar Arbetsförmedlingen i sitt budgetunderlag till regeringen inför 2023 och kommande år. De nya uppdrag för att stötta de långtidsarbetslösa som regeringen gett myndigheten kommer att bli omfattande och resurskrävande.

Enligt budgetunderlaget kommer uppdragen att innebära ett väsentligt större åtagande än vad Arbetsförmedlingen i dagsläget har fått resurser för, och myndigheten har inte haft möjlighet att beakta de ekonomiska konsekvenserna av uppdragen inför inlämningen av sitt budgetunderlag.

Myndigheten varnar för att det finns en stor grupp arbetssökande där subventionerna till nystartsjobb inte kommer att räcka för att möjliggöra en anställning. Det behövs sannolikt kraftigare och mer långvariga subventioner med möjlighet till stöd på arbetsplatsen för att det ska vara tillräckligt attraktivt för arbetsgivarna, skriver myndigheten. Övergången från extratjänster till andra subventionerade anställningar kommer att innebära ändrade arbetssätt och är på många sätt mer resurskrävande, skriver Arbetsförmedlingen.

”Långtidsarbetslösheten ska minska och andelen som övergår till reguljär utbildning ska öka. Myndigheten betonar att det behövs anställda både för att kunna ge stöd till arbetssökande och arbetsgivare och för att bedöma, besluta, samordna och följa upp insatser. Det krävs förvaltningsresurser för att göra av med medel på andra anslag”, skriver Arbetsförmedlingen i sitt budgetunderlag.

För att klara av sitt uppdrag begär Arbetsförmedlingen därför 430 miljoner kronor mer i förvaltningsanslag 2023 jämfört med 2022.

För åren 2024 och 2025 är osäkerheterna större, och myndigheten begär att få återkomma för dialog om behoven för dessa år.

Arbetsförmedlingen konstaterar också att trots omstöpningen av myndighetens verksamhet kommer stora delar att finnas kvar, även om matchande och rustande insatser till större del ska utföras av fristående aktörer. Arbetsförmedlingen kommer att ha kvar stora fasta kostnader för att bibehålla en bredd av arbetsmarknadspolitiska insatser.

Myndighetens prognos för 2022 är att de totala utgifterna kommer att landa på 77,2 miljarder kronor. För 2023 räknar Arbetsförmedlingen med att kostnaderna sjunker kraftigt, till 72,25 miljarder kronor, som en följd av att arbetsmarknaden kommer att utvecklas i positiv riktning.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.