Arbetsförmedlingen får allvarlig kritik av JK i anställningsärende

ARBETSFÖRMEDLINGEN2022-09-22
Justitiekanslern, JK, riktar allvarlig kritik mot Arbetsförmedlingen i ett anställningsärende. Myndigheten har enligt JK satt en grundläggande förvaltningsrättslig princip ur spel genom att inte följa ett beslut från Statens överklagandenämnd.

Under våren 2021 annonserade Arbetsförmedlingen ut lediga tjänster som rekryterare. Av ett antal sökanden gick 18 personer vidare till test- och kompetensbedömning. En av de sökande som inte kallades till intervju överklagade sedan anställningsbesluten till Statens överklagandenämnd.

Nämnden undanröjde Arbetsförmed­lingens anställningsbeslut och återförvisade ärendet till myndigheten för förnyad handläggning. Enligt Statens överklagandenämnd gick det nämligen inte att bedöma om de som anställdes var skickligare än kvinnan som överklagat beslutet utifrån det underlag som fanns, och hon borde därför ha kallats till intervju. 

Den förbigångna kvinnan anmälde också myndigheten till Justitiekanslern, JK.

I ett yttrande till JK anför Arbetsförmedlingen att beslutet från Statens överklagandenämnd ledde till en ny prövning. Arbetsförmedlingen gjorde då en förnyad bedömning av kandi­daterna, med samma underlag som vid den ursprungliga rekryteringen. Myndigheten kom även denna gång fram till att kvinnan inte uppnådde en nivå som motiverade att hon kallades till intervju. Därför fattade Arbetsförmedlingen inte något nytt anställningsbeslut.

”Det är av grundläggande betydelse att en beslutsmyndighet respekterar och rättar sig efter det som en överinstans har bestämt”, skriver JK i sitt beslut. Enligt JK är Arbetsförmed­lingen skyldig att förhålla sig lojalt till Statens överklagandenämnds beslut, och i det här fallet kalla personen till intervju.

JK konstaterar också att Arbetsförmedlingen inte heller har fattat något nytt offentligrättsligt beslut om anställning som kunnat prövas av Statens överklagandenämnd.

”Arbetsförmedlingen har genom sitt agerande inte lojalt rättat sig efter det som Statens överkla­gandenämnd beslutat. Det innebär att Arbetsförmed­lingen har satt en grundläggande förvaltningsrättslig princip ur spel. Arbetsförmedlingen kan därför inte undgå allvarlig kritik för det inträffade”, skriver JK.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.